Prejsť na obsah

Jednorazové parkovné - možnosti úhrady

Jednorazové parkovné možno v súčasnosti uhradiť predovšetkým nasledovnými spôsobmi:

 

Informácie o možnostiach úhrady parkovného formou zakúpenia parkovacieho lístka

 

Ďalšie súvisiace informácie s jednorazovým parkovným:

 

Výška úhrady jednorazového parkovného je uvedená v cenníku.

 
 
PLATBA SMS SPRÁVOU
 
Úhrada polhodinového parkovného:

Na skrátené číslo 2200 je potrebné odoslať SMS správu v tvare KE medzera kód tarifného pásma medzera EČV svojho automobilu, napr.: KE A1 KE111AB. Elektronický parkovací lístok obdržíte na svoj mobil v odpovednej SMS.

 

V prípade zaslania novej SMS správy počas platnosti príslušného SMS lístka (s tým istým kódom tarifného pásma a tým istým EČV) doba platnosti nového elektronického parkovacieho lístka začína plynúť po uplynutí platnosti toho prechádzajúceho SMS lístka (napr. ak ráno o 8:00 hod. vodič odošle za sebou trikrát tú istú SMS správu, prvý SMS lístok platí od 8:00 do 8:30 hod., druhý lístok bude platiť od 8:30 do 9:00 hod. a tretí lístok bude platiť od 9:00 do 9:30 hod.).

 

Kódy tarifného pásma:

kód

tarifné pásmo

cena SMS

poznámka

A1

1

0,75 € (30 min.)

dvanásta SMS predĺži parkovanie do konca dňa

A2

2

0,50 € (30 min.)

A3

3

0,25 € (30 min.)

A4

4

0,25 € (30 min.)

ôsma SMS predĺži parkovanie do konca dňa

A5

5*

0,25 € (30 min.)

max. 4 hod. denne na jedno EČV

* tzv. tarifné pásmo 5 zahŕňa všetky „čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách (ktoré nepatria do žiadneho iného tarifného pásma)

 

Zaplatenie denného lístka:

Namiesto viacnásobného zakupovania polhodinových SMS lístkov si môžete priamo zakúpiť denný lístok tak, že ku kódu tarifného pásma pripojíte (bez medzery) písmeno D. To znamená, že na skrátené číslo 2200 sa odošle SMS správu v tvare KE medzera kód tarifného pásma D medzera EČV svojho automobilu, napr.: KE A1D KE111AB. Elektronický parkovací lístok obdržíte na svoj mobil v odpovednej SMS.

 

Daňový doklad:

Daňový doklad získate na stránke www.smslistky.sk/parking/ nasledujúcim spôsobom:

  1. Zadajte Vaše telefónne číslo a overovací kód z Vášho parkovacieho lístka, ktorý ste dostali ako odpoveď na Vami zaslanú SMS správu pre platbu za parkovanie.
  2. Následne Vás stránka požiada o výber „mesta“ - tu si musíte zvoliť „Mesto Košice“.
  3. Po potvrdení výberu mesta sa Vám zobrazí zoznam zakúpených parkovacích lístkov. V menu nad nimi si vyberte ponuku „Daňové doklady“.
  4. Nájdite si konkrétny parkovací lístok, ku ktorému sa má hľadaný daňový doklad viazať. Na pravom konci riadku s údajmi hľadaného parkovacieho lístka nájdete odkaz „Vytlačiť“ a po kliknutí naň si zobrazíte daňový doklad, ktorý môžete vytlačiť prostredníctvom Vášho prehliadača štandardným postupom.

 

Súvisiace informácie:

Poskytovateľom platobného systému cez SMS je spoločnosť MobileTech, s. r. o., IČO: 36666203, so sídlom Pažítková 5, Bratislava.

 
 
PLATBA PLATOBNOU KARTOU
 
Pri platbe platobnou kartou stačí, keď si na svojom smart telefóne, prípadne tablete, načítate QR kód z dopravného značenia v danej parkovacej zóne alebo prejdete priamo na príslušnú webovú aplikáciu.

 

Úvodné nastavenie aplikácie:

Pri úplne prvom použití webovej aplikácie je potrebné uviesť EČV a zadať údaje o platobnej karte, prostredníctvom ktorej dôjde k úhrade parkovného. V rámci overenia platnosti platobnej karty môžete byť presmerovaný na platobnú bránu za účelom úhrady 1 českej koruny (k reálnej platbe 1 CZK však nedôjde). Pri úvodnom nastavení aplikácie je potrebné uviesť aj emailovú adresu, na ktorú sa odošle daňový doklad v prípade úhrady parkovného. Pri každom ďalšom použití webovej aplikácie už nie je potrebné opätovne zadávať EČV, ani emailovú adresu ani overovať platobnú kartu, a teda tento spôsob úhrady je veľmi rýchly. Proces nastavenia aplikácie je prehľadne znázornený v tomto inštruktážnom videu.

 

Kódy tarifného pásma:

kód

tarifné pásmo

KE1

1

KE2

2

KE3

3

KE4

4

KE5

5*

* tzv. tarifné pásmo 5 zahŕňa všetky „čisto“ rezidentské parkovacie miesta v rezidentských lokalitách (ktoré nepatria do žiadneho iného tarifného pásma)

 

Výhody platby webovou aplikáciou:

  • jednou platbou môžete zakúpiť parkovací lístok na dobu podľa vlastnej potreby, napr. na tri hodiny (v prípade SMS lístka by bolo potrebné odoslať až šesť SMS lístkov s „polhodinovou“ dobou platnosti),
  • okrem bežných platobných kariet (Visa, MasterCard) možno použiť aj palivové karty (CCS).

 

Daňový doklad:

Daňový doklad Vám bude automaticky zaslaný na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri úvodnom nastavení webovej aplikácie.

 

Súvisiace informácie:

Poskytovateľom platobného systému cez webovú aplikáciu je spoločnosť MPLA s.r.o., IČO: 24852333, so sídlom Slezská 2310/115, Praha, Česká republika.

 
 
PARKOVACÍ LÍSTOK Z PARKOVACIEHO AUTOMATU
 

Vzhľadom na to, že nedošlo k odovzdaniu parkovacích automatov od predchádzajúceho prevádzkovateľa parkovacieho systému (EEI s.r.o.) mestu Košice, a zároveň predchádzajúci prevádzkovateľ vypol (deaktivoval) všetky parkovacie automaty v zóne plateného parkovania, v súčasnosti nie je možné zakúpenie parkovacieho lístka z parkovacích automatov „PARKEON“, ktoré boli inštalované predchádzajúcim prevádzkovateľom.

Od začiatku mája 2019 bolo dočasne osadených 45 pôvodných parkovacích automatov. Keďže parkovací lístok z týchto automatov neobsahuje EČV, je potrebné umiestniť parkovací lístok za čelné sklo motorového vozidla tak, aby z dôvodu kontroly bolo zreteľne vidieť všetky údaje na lístku. Zoznam dočasne osadených parkovacích automatov je uvedený v osobitnom článku.

Stále však odporúčame zakúpenie elektronického parkovacieho lístka (a to buď formou zaslania SMS správy alebo prostredníctvom webovej aplikácie). 

 
 
PARKOVACÍ LÍSTOK Z AUTOMATU NA ZÁVOROVOM PARKOVISKU
 

Vzhľadom na to, že nedošlo k odovzdaniu systému závorových parkovísk od predchádzajúceho prevádzkovateľa parkovacieho systému (EEI s.r.o.) mestu Košice, a zároveň predchádzajúci prevádzkovateľ vypol (deaktivoval) rampy tak, že sú stále zdvihnuté, v súčasnosti nie je možné zakúpenie parkovacieho lístka z automatu na závorovom parkovisku a je potrebné uprednostniť zakúpenie elektronického parkovacieho lístka (a to buď formou zaslania SMS správy alebo prostredníctvom webovej aplikácie) alebo zakúpenie parkovacieho lístka z dočasne osadeného parkovacieho automatu. Za nepríjemnosti spôsobené odstavením závorových parkovísk sa ospravedlňujeme.

 
 
DENNÝ LÍSTOK (doba platnosti)
 
Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca doby spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa úhrada za parkovanie neplatí (napr. v nedeľu), denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia.