Prejsť na obsah

Košická Futbalová Aréna a.s.

Založenie akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014.
Hlavným cieľom založenia spoločnosti je zabezpečiť výstavbu nového mestského futbalového štadióna a tréningových ihrísk vrátane infraštruktúry. Ďalším cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu.
Mesto Košice chce postaviť moderný futbalový štadión pre Košičanov, ktorý bude spĺňať podmienky UEFA 4. kategórie a bude slúžiť na ligové, medzinárodné a reprezentačné zápasy, ale aj kultúrne a športové podujatia.


Výberové konania:

Event manager košickej futbalovej arényZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA

Stanovy spoločnosti KFA - úplné znenie

Údaje o právnickej osobe evidovanej v registri športových organizácií


Poriadky a smernice

Prevádzkový poriadok KFA

Organizačný a návštevný poriadok KFA


Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:
Mgr. Marcel Gibóda - predseda
Ing. Ján Varga - člen predstavenstva
Ing. Stanislav Petráš - člen predstavenstva

Dozorná rada:
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. - predseda
Mgr. Marián Horenský , PhD. - podpredseda
JUDr. Jaroslav Hlinka - člen dozornej rady
Mgr. Peter Liba - člen dozornej rady

Generálny manažér:
Peter Schmiedl - kontaktná osoba
Tel.: +421 903 409331
Email: peter.schmiedl@kfa.kosice.sk

Kontrolór športovej organizácie:
Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY za rok 2021


VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2020

SPRÁVA AUDITORA k 31.12.2020


VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2019

SPRÁVA AUDITORA k 31.12.2019


VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

SPRÁVA AUDITORA k 31.12.2018


VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2017

SPRÁVA AUDITORA k 31.12.2017ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016

Zverejnenie zmlúv

Zverejnenie objednávok

 

Priebežné správy o priebehu prác stavby KFA

Priebežná správa o priebehu prác - december 2021

Priebežná správa o priebehu prác - november 2021

Priebežná správa o priebehu prác - august až október 2021

Priebežná správa o priebehu prác - apríl až júl 2021

Priebežná správa o priebehu prác - január 2021

Priebežná správa o priebehu prác - december 2020

Priebežná správa o priebehu prác - november 2020

Priebežná správa o priebehu prác - október 2020

Priebežná správa o priebehu prác - september 2020

Priebežná správa o priebehu prác - august 2020

Priebežná správa o priebehu prác - júl 2020

Priebežná správa o priebehu prác - jún 2020

Priebežná správa o priebehu prác - máj 2020

Priebežná správa o priebehu prác - apríl 2020

Priebežná správa o priebehu prác - marec 2020

Priebežná správa o priebehu prác - február 2020

Priebežná správa o priebehu prác - január 2020

Priebežná správa o priebehu prác - december 2019

Priebežná správa o priebehu prác - november 2019

Priebežná správa o priebehu prác - október 2019

Priebežná správa o priebehu prác - september 2019

Priebežná správa o priebehu prác - august 2019

Priebežná správa o priebehu prác - júl 2019

Priebežná správa o priebehu prác - jún 2019

Priebežná správa o priebehu prác - máj 2019

Priebežná správa o priebehu prác - apríl 2019

Priebežná správa o priebehu prác - marec 2019

Priebežná správa o priebehu prác - februuár 2019

Priebežná správa o priebehu prác - január 2019

Priebežná správa o priebehu prác - november a december 2018

Priebežná správa o priebehu prác k 30.07.2018

Priebežná správa o priebehu prác k 26.10.2017 - príprava územia

 

Aktuálne výzvy

06.03.2018 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky „Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna – futbalový štadión“

01.12.2017 ZÁVEREČNÝ INFORMATÍVNY DOKUMENT SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU k zákazke: Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

21.02.2017 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

Vestník č. 4/2017 - 05.01.2017 - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 Adresa:

Košická Futbalová Aréna a.s.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

 

Kontakt:

Generálny manažér:
Peter Schmiedl - kontaktná osoba
Tel.: +421 903 409331
Email: peter.schmiedl@kfa.kosice.sk

Logo MŠVVaŠ - odklik na register dotácií v oblasti športu

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - exteriér

 

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - exteriér

 

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - interiér

 

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - interiér

 

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - vizualizácia - celková situácia / areál s tréningovými ihriskami a prakoviskami

 

Prezentačné video a vizualizácie KFA - etapizácie výstavby, exteriéru a interiéru - sú k dispozícii na stiahnutie:
Etapizácia
Exteriér
Interiér
Prezentačné video