Odťahová služba MsP

Znak Mestskej polície
 
Kontaktné telefónne číslo:     055/ 677 19 86

Mestská polícia neposkytuje službu "komerčný odťah".
 
 
Cenník Odťahovej služby Mestskej polície Košice

Odťah vozidla na základe zákona o cestnej premávke - nútený odťah, v súlade so zákonom o obecnej polícii v platnom znení s poukázaním na § 43 ods. 4 a ods. 5 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Cena za pristavenie odťahového vozidla: 16 €      
Cena za naloženie a zloženie vozidla: 37 €      
Cena za odstránenie vozidla: 68 €      
 

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159