Prejsť na obsah

Odťahová služba MsP

Znak Mestskej polície
 
Kontaktné telefónne číslo:     055/ 677 19 86

Mestská polícia neposkytuje službu "komerčný odťah".
 
 
Cenník Odťahovej služby Mestskej polície Košice

Odťah vozidla realizuje Mestská polícia mesta Košice v zmysle § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon o cestnej premávke) na základe poverenia plniť úlohy ako správca cesty. Na základe uvedených ustanovení zákona o cestnej premávke je Mestská polícia mesta Košice v postavení správcu cesty oprávnená odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je

  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  • na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky,
  • v tých istých prípadoch a tiež v prípadoch zákazu zastavenia a státia podľa zákona o cestnej premávke na základe rozhodnutia príslušníka Policajného zboru.
 
Cena odťahu, ktorú hradí prevádzkovateľ  vozidla, sa určuje na základe toho, či došlo len k pristaveniu vozidla odťahovej služby na miesto, či došlo aj k naloženiu a zloženiu vozidla na mieste alebo či došlo k úplnému odstráneniu vozidla z miesta  a jeho následnému odťahu na parkovisko odťahovej služby.


Cena za pristavenie odťahového vozidla: 16 €      
Cena za naloženie a zloženie vozidla: 37 €     (cena zahŕňa aj cenu za pristavenie odťahového vozidla)
Cena za odstránenie vozidla: 68 €     (cena zahŕňa aj cenu za pristavenie odťahového vozidla, cenu za naloženie a zloženie vozidla)
 

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159