Prejsť na obsah

Oznámenia podľa VZN č. 157

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice (ďalej len „VZN“) mesto Košice na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli zverejňuje nasledovné informácie:

 

ZOZNAM ODSTAVENÝCH ZÁVOROVÝCH PARKOVÍSK (§ 4 ods. 6 VZN)

označenie parkoviska

tarifné pásmo

Orlia ulica

tarifné pásmo 1

Vodná ulica

tarifné pásmo 1

Kasárenské námestie

tarifné pásmo 1

Jumbo centrum (vymedzené ulicami Hutnícka a Tyršovo nábrežie)

tarifné pásmo 4

Strojárenská (pri knižnici J. Bocatia)

tarifné pásmo 4

Moyzesova/Pri jazdiarni (vrátane parkovacích plôch v okolí Infiniti Arény na Kuzmányho ulici)

tarifné pásmo 4

Parkovisko pred Amfiteátrom (závorové parkovisko)

tarifné pásmo 4

Festivalové nám. pri čerpacej stanici (závorové parkovisko)

tarifné pásmo 4

Astória (závorové parkovisko)

tarifné pásmo 3

Poznámka: na parkovanie na odstavenom závorovom parkovisku sa vzťahuje režim parkovania ako na bežných „nezávorových“ parkovacích miestach v zóne plateného parkovania

 

OZNÁMENIE O VYDÁVANÍ PARKOVACÍCH LÍSTKOV BEZ ÚDAJU O EČV (§ 11d ods. 3 VZN)

Mesto Košice ako prevádzkovateľ oznamuje, že z dôvodu osobitných technických obmedzení pri prevádzkovaní parkovacích miest v súčasnosti dočasne osadené parkovacie automaty vydávajú parkovací lístok bez uvedenia evidenčného čísla vozidla (EČV). Platiteľ úhrady je povinný je umiestniť platný parkovací lístok za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacieho lístka boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.

 

Podrobnosti ohľadom aktuálnej situácie s parkovacími automatmi sú uvedené v osobitnej sekcii