Prejsť na obsah

Podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty

Podmienky, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania jednotlivých rezidentských parkovacích kariet, závisia od toho, na aké skutočnosti je naviazaná parkovacia karta:

A. na trvalý pobyt rezidenta,

B. na vlastníctvo alebo nájom obytnej jednotky,

C. pre pracujúcich so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín,

D. pre osoby odkázané na poskytovanie dennej starostlivosti,

E. pre podnikateľov.

 

Dôležité upozornenie: každý rezident musí preukázať vzťah k motorovému vozidlu. 

 

A. Rezidentské parkovacie karty viazané na trvalý pobyt rezidenta 

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania týchto rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore v časti A1 a A2:

Podmienky - rezidentské karty viazané na trvalý pobyt rezidenta 

Preukázanie vzťahu rezidenta k motorovému vozidlu 

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

A1

pre obyvateľa s trvalým pobytom v centrálnej mestskej zóne (CMZ)

3

35 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

3

20 €

70 €

150 €

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

A2

pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

pre obyvateľa s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

* znížená cena 5 € v poradí druhej a tretej rezidentskej parkovacej karty na byt platí len v prípade, ak ide o osobu so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín

 

 

B. Rezidentské parkovacie karty viazané na vlastníctvo alebo nájom obytnej jednotky

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania týchto rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore v časti B1 a B2:

Podmienky - rezidentské karty viazané na vlastníctvo alebo nájom obytnej jednotky

Preukázanie vzťahu rezidenta k motorovému vozidlu 

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

B1

pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom obytnej jednotky (bytu) v rezidentskej lokalite

1

20 €

-

-

B2

 pre obyvateľa, ktorý je nájomcom obytnej jednotky (bytu) v rezidentskej lokalite

1

20 €

-

-C. Rezidentské parkovacie karty pre pracujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím dolných končatín

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania týchto rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore:

Podmienky - osobitné rezidentské karty pre pracujúcich s ŤZP dolných končatín

Preukázanie vzťahu rezidenta k motorovému vozidlu 

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

C

pre osobu s ŤZP dolných končatín pracujúcu v centrálnej mestskej zóne

1

5 €

-

-

pre osobu s ŤZP dolných končatín pracujúcu v rezidentskej lokalite

1

5 €

-

-D. Rezidentské parkovacie karty pre osoby odkázané na dennú starostlivosť

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania tejto rezidentskej parkovacej karty, sú uvedené v priloženom súbore:

Podmienky - rezidentské karty pre osoby odkázané na dennú starostlivosť

  

Tento okruh zahŕňa nasledujúci typ rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

D

pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým pobytom v rezidentskej lokalite

1

5 €

-

-E. Rezidentské parkovacie karty pre podnikateľov

Podrobnosti o jednotlivých podmienkach, ktoré je potrebné preukázať za účelom vydania týchto rezidentských parkovacích kariet, sú uvedené v priloženom súbore:

Podmienky - rezidentské karty pre podnikateľov

Preukázanie vzťahu rezidenta k motorovému vozidlu 

 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce typy rezidentských parkovacích kariet:

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

E

 pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €