Zaujímave letopočty z dejín mesta Košice / 1143 - 1560

1143 - 1560      1657 - 1938      1945 - 1987     


Mesto Košice leží v kotline, v ktorej archeológovia objavili stopy najstaršieho osídlenia nielen na Slovensku, ale aj na území bývalého Československa. Kedy vznikla osada Košice, sa nedá historicky doložiť. Košice sú totiž oveľa staršie ako prvé zachované písomné dokumenty.

1143 - prvá písomná správa vzťahujúca sa na Krásnu nad Hornádom (resp. kláštor v nej) v tesnom susedstve Košíc. Benediktínsky kláštor v Krásnej patrí k najstarším doteraz známym kláštorom na východnom Slovensku. Krásňanské opátstvo s kláštorom sa tu stalo centrom celej Košickej doliny a pravdepodobne i ono mohlo podnietiť vybudovanie a vzrast stredovekých Košíc, o ktorých sa ako o ”ville” (pozn. la ville - f mesto) dozvedáme až zo správy z roku 1230
1230 - prvá písomná zmienka o Košiciach v ľubinskej listine, v ktorej sa spomína kúpa pódy Košičanmi, kňaz košického kostola i dve hlavné cesty z Košíc
1249 - Belo IV. udelil hosťom (kolonistom) v Seni všetky slobody, aké mali košickí hostia
1261 - Vyšné Košice darované dvom hosťom z (Nižných) Košíc, Samphlebenovi a Oblovi
1283 - spomína sa kostol sv. Alžbety a k nemu patriaci hospital
1290 - Košice dostali mestské výsady s autonómiou v správe a súdnictve s právom opevneného mesta (boli obohnané hradbami) a používali pečať. Koncom 13. storočia bol v Košiciach najvyšší orgán štátnej moci pre túto oblasť - Kráľovská komora
1303 - zmienka o kostole dominikánov - najstaršej, dosiaľ jestvujúcej sakrálnej stavbe v meste
1307 - potvrdené stanovy košických kožušníkov - najstarší cechový dokument na Slovensku a v bývalom Uhorsku
- prvá zmienka o košických minciach
1310 - darovanie Košíc palatínovi Omodejovi a povstanie Košičanov
1311 - rezignácia Omodejovcov - mesto prešlo na stranu Karola Róberta
1312 - bitka pri Rozhanovciach, Košice prispeli k víťazstvu Karola Róberta nad Omodejovcami
1319 - Karol z Anjou oslobodil tovary košických kupcov od cla a mýta v celej oblasti košickej komory ”medzi Tisou a Slanou”
1321 - kráľ rozšíril mincové výsady Košičanov (platby aj zahraničnými mincami a drahými kovmi) aj na cudzích kupcov v meste a provincii
1342 - udelenie privilégia, ktoré zaradilo Košice medzi hlavné mestá kráľovstva
1347 - 28. júl - Ľudovít Veľký priznal Košiciam tie isté práva, aké mal Budín. Odvtedy boli Košice v období celého feudalizmu spomedzi všetkých slobodných kráľovských miest v Uhorsku druhým najvýznamnejším mestom po Budíne
1357 - mesto spustošil požiar

V prvej polovici 14. storočia nastal prudký rozkvet mesta. Začala sa výstavba dómu sv. Alžbety, ktorý bol po požiari obnovovaný v rokoch 1378-1508. Košice boli centrom remesiel, prosperovali aj v druhej polovici 14. storočia i v nasledujúcich dvoch storočiach.

1369 - Ľudovít Veľký udelil mestu erb - prvý armáles pre mesto v Európe
- dohoda Košíc a Krakova o obchode v Prusku a inde
1394 - prvá zmienka o existencii mestskej školy
1382
-1397
- začiatky feudálneho panstva Košíc nad poddanskými dedinami Klátov (Vyšný, Nižný), Myslava, Ťahanovce atď.
1401 - výskyt názvu Slovenská ulica, Hradová (hora) a iných ulíc
1411 - Žigmund Luxemburský udelil košickým barchetárom monopolné práva na výrobu barchetu v Uhorsku
1412 - 19. april - prvé známe snemovanie poslov miest Košice, Bardejov, Prešov, Levoča a Sabinov (Pentapolis)
1446 - písomne zachytené stanovy cechu bohatých kupcov (najstaršie na Slovensku)
1453 - privilégium na ochranu proti nežiadúcemu prílevu cudzincov - Košice boli jednou z metropol európskeho obchodu
1480 - Košice mali (aj s predmestiami) približne 10 000 obyvateľov. V ďalšom období nastala v meste najprv stagnácia, neskôr (v 16. storočí) ekonomický úpadok, ktorý bol zapríčinený preorientovaním obchodníkov na partnerov na pobreží pri oceáne a pri veľtokoch
1501 - založená kráľovská lejáreň diel
1508 - ukončenie stavebných prác na dóme sv. Alžbety
1532 - mesto získalo budovu Levočského domu, najstaršiu, dosiaľ existujúcu svetskú budovu v Košiciach
1556 - další ničivý požiar v meste, pri ktorom vyhoreli všetky významné stavby
1560 - v tiačiarni Gál Huszár vytlačený spevník

 

/Spracované podľa Sprievodcu Košíc vydaného v roku 1989 vtedajším Národným výborom mesta Košíc - odborom obchodu a cestovného ruchu/