Prejsť na obsah

Zóna plateného parkovania mesta Košice

Zónu plateného parkovania mesta Košice upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

 

Zónu plateného parkovania tvorí:

 

A. CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA

 

Parkovacie plochy na miestnych komunikáciách:

 

Strojárenská, Nám. Maratónu Mieru, Železničná, Hviezdoslavova, Moyzesova, Bačíkova, Zbrojničná, Kasárenské nám., Štefánikova vrchná, Baštová, Mäsiarska, Kováčska, Vodná, Hrnčiarska, Stará Baštová, Dominikánske nám., Podtatranského, Alžbetina, Mlynská, Vrátna, Bočná, Puškinova, Protifašistických bojovníkov, Tajovského, Timonova, Grešakova, Murgašova, Mojmírova, Pribinova, Krmanova, Rooseveltova, Drevný trh, Hlavná, Bottova, Poštová, Pri jazdiarni, Kostlivého, Šrobárova, Galenova, Fejova, Južná trieda (v úseku od Nám. osloboditeľov po Fejovu ulicu), Masarykova, Hutnícka, Jesenského, Kmeťova, Rumanova, Lermontovova, Staničné námestie, Senný trh, Parkovisko Fejova,  Orlia ulica;

 

závorové parkoviská: Kasárenské námestie, Orlia ulica, Vodná ulica, Jumbo centrum (vymedzené ulicami Hutnícka a Tyršovo nábrežie)

 

 B. REZIDENTSKÉ LOKALITY

 

Ohraničenie rezidentskej lokality:

Zoznam ulíc nachádzajúcich sa v rezidentskej lokalite:

Rezidentská lokalita 1

ohraničená ulicami – Bajzova, železničná trať, Jantárová

Fibichova, Krivá, Zlatá, Senný trh, Bajzova

Rezidentská lokalita 2

ohraničená ulicami – Jantárová, Požiarnická, Južná trieda, Nám. osloboditeľov

Palárikova, Ludmanská, Partizánska, Jantárová, Holého, Požiarnická

Rezidentská lokalita 3

ohraničená ulicami – Požiarnická, Jantárová, Oštepová, Južná trieda

Južná trieda, Košťová, Rosná, Oštepová, Požiarnická, parkovisko Južná trieda – Astória

 

Rezidentská lokalita 4

ohraničená ulicami – Štúrova, Fejova, Južná trieda, Milosrdenstva, Ulica Šoltésovej, Skladná, Rastislavova

Vojvodská, Šoltésovej, Mlynárska, Zborovská, Skladná, Kukučínova, Južná trieda

Rezidentská lokalita 5

ohraničená ulicami – Štúrova, Rastislavova, Skladná

Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Skladná, Žižkova, Jánošikova, Nerudova, Rázusova, Kupeckého

Rezidentská lokalita 6

ohraničená ulicami – Vojenská, Kuzmányho, Štúrova, Husárska – Floriánska

Kuzmányho, Škultétyho, Žriedlova, Čajakova, Floriánska, Vojenská

Rezidentská lokalita 7

ohraničená ulicami – Československej armády, Kuzmányho, Vojenská, Belanská, Štítová, Festivalové námestie

Belanská, Muránska, Kuzmányho, Zádielska, Karpatská, Dargovská, Malá, Magurská, Branisková, Tatranská, Štítová, Kapitána Nálepku, Nám. Laca Novomestského, časť Československej armády

Rezidentská lokalita 8

ohraničená ulicami – Letná, Komenského, Slovenskej jednoty, Gorkého, Strojárenská, Československej armády

Zimná, Letná, Komenského, Garbiarska, Pajorova, Jarná, Jilemnického, Jesenná, Park Angelinum, Bocatiova, Czambelova, Slovenskej jednoty, časť Československej armády

Rezidentská lokalita 9

ohraničená ulicami – Slovenskej jednoty, Rampová, železničná trať, Lomená, Hutnícka

Slovenskej jednoty, Jakobyho, Tyršovo nábrežie, Haviarska, Alvinczyho, Lomená, Stromová, Hutnícka, Bellova

Rezidentská lokalita 10

ohraničená ulicami – Lomená, železničná trať, križovatka Svätoplukova-Rumanova-Thurzova, Svätoplukova, Alvinczyho

Svätoplukova, Masarykova, Kmeťova, Jiskrová, Löfflerova, Thurzova, Lomená, Bencúrova, Alvinczyho

 

C. OSOBITNÉ PARKOVISKÁ

(parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a mimo rezidentských lokalít)

 

parkovisko Merkúr (ulica Němcovej), Parkovisko pred Amfiteátrom, Vsl. tlačiarne parkovisko, Festivalové nám. Stred (závorové parkovisko), Festivalové nám. pri čerpacej stanici (závorové parkovisko)

Rozdelenie parkovacích miest do tarifných pásem:

Tarifné pásmo 1:

Bačíkova (Mäsiarska - Hlavná), Kasárenské nám., Kasárenské nám. (závorové parkovisko), Mäsiarska, Kováčska, Vodná, Vodná (závorové parkovisko), Alžbetina, Poštová (Hradbová - Mäsiarska), Orlia (závorové parkovisko)

Tarifné pásmo 2:

Strojárenská, Nám. Maratónu mieru, Železničná, Hviezdoslavova (Gorkého - Nám. Maratónu mieru), Moyzesova (Galenova - Moyzesova súp. č. 3080), Bačíkova (Moyzesova - Mäsiarska), Zbrojničná, Štefánikova, Baštová, Hrnčiarska, Dominikánske nám., Podtatranského, Mlynská, Puškinova, Protifašistických bojovníkov, Tajovského, Timonova, Grešákova, Murgašova, Mojmírova, Pribinova, Krmanova, Rooseveltova, Drevný trh, Hlavná, Bottova, Poštová (Moyzesova - Hradbová), Kostlivého, Šrobárova, Galenova, Fejova, Južná tr. (hotel Centrum), Masarykova, Hutnícka, Jesenského, Kmeťova (Štefánikova - Kmeťova súp. č. 1585), Rumanova (Jesenského - Rumanova 10), Staničné námestie ČH, Staničné námestie SAD/TAXI/ŽSR, Staničné námestie stred

Tarifné pásmo 3:

Krivá (Fibichova - Palackého), Senný trh (Bajzova - Palackého), Bajzova (Senný trh - Bajzova 7), Palárikova (1-3, 3-9, 9-11), Južná trieda 10 (parkovacia plocha), Rosná (Oštepová - Košťová), Astória (závorové parkovisko), Mlynárska (Vojvodská - Fejova), Zborovská, Kukučínova, Žižkova (Štúrova - Jánošíkova), Rázusova (Štúrova - Kukučínova), Žriedlová (parkovisko pod parkom), Floriánska 1-23, Zádielska/Dargovská (parkovisko na rohu ulíc), Branisková (parkovisko pred OC TipTop), Zimná (Československej armády - Jarná), Letná, Komenského, Tyršovo nábrežie (Hotel Yasmin), Alvinczyho (Čížik), Masarykova, Thurzova (Svätoplukova - Löfflerova), Bencúrova (Löfflerova - Kmeťova), Alvinczyho (Masarykova - Hutnícka)

Tarifné pásmo 4:

Vojvodská 25-27, Južná trieda (Južná trieda 9 – Skladná), Moyzesova/Pri jazdiarni (Moyzesova súp. č. 3080 - Československej armády, vrátane parkovacích plôch v okolí Infiniti Arény na Kuzmányho ulici; závorové parkovisko), Jumbo centrum (závorové parkovisko), Parkovisko pred Amfiteátrom, Vsl. tlačiarne parkovisko, Festivalové nám. Stred (závorové parkovisko), Festivalové nám. pri čerpacej stanici (závorové parkovisko), Strojárenská (knižnica J. Bocatia, závorové parkovisko), parkovisko Merkúr (ulica Němcovej)

 

Poznámka: dve predeľujúce ulice resp. objekty oddelené pomlčkou v zátvorke bližšie vymedzujú časť dotknutej ulice (uvedenej pred zátvorkou), ktorá patrí do príslušného tarifného pásma

 


/Zdroj: Príloha č. 1  ku všeobecne záväznému nariadeniu č.157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice/