Časový plán zasadnutí MZ a MR na I. polrok roku 2020

 

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2020 - DOPLNENIEZasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)
12.05.2020           28.05.2020          
10.06.2020 (streda)      25.06.2020          
                   Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(utorok) (štvrtok)
12.05.2020             21.05.2020           
01.06.2020 (pondelok)     10.06.2020 (streda)         
                    Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/