Časový plán zasadnutí MZ a MR na I. polrok roku 2021

 

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2021Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (pondelok)
(12.01.2021) 26.01.2021   (25.01.2021) preložené na 08.02.2021        
06.04.2021         19.04.2021          
07.06.2021 (pondelok)       21.06.2021          
                   Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(štvrtok) (pondelok)
(30.12.2020) 14.01.2021   (11.01.2021) preložené na 25.01.2021    
18.03.2021      29.03.2021        
20.05.2021      31.05.2021        
                    Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/