Prejsť na obsah

Časový plán zasadnutí MZ a MR na I. polrok roku 2022

 

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2022Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)*
01.03.2022   17.03.2022      
31.05.2022  16.06.2022         
                   Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(utorok) (štvrtok)
08.02.2022   17.02.2022    
17.05.2022   26.05.2022       
                    
*v prípade neukončenia rokovania pokračuje sa nasledujúci pracovný deň
 


Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/