Prejsť na obsah

Časový plán zasadnutí MZ a MR na I. polrok roku 2023

 

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2023Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (utorok)*
28.02.2023   14.03.2023      
30.05.2023  13.06.2023         
                   Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (streda)
13.02.2023   22.02.2023    
15.05.2023   24.05.2023       
                    
*v prípade neukončenia rokovania pokračuje sa nasledujúci pracovný deň
 


Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/