Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2019

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2019Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)
03.09.2019           19.09.2019          
22.10.2019           06.11.2019  (streda)       
26.11.2019           12.12.2019          

 
Zasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (štvrtok)
19.08.2019           28.08.2019 (streda)          
16.10.2019  (streda)      24.10.2019          
11.11.2019           (21.11.2019) zmena na 22.11.2019 (piatok)         
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/