Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2019

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2019Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)
03.09.2019           19.09.2019          
26.11.2019           12.12.2019          
Zasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (štvrtok)
19.08.2019           28.08.2019 (streda)          
11.11.2019           21.11.2019         
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/