Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2020

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2020Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)
(31.08.2020) 05.10.2020 (pondelok)      (17.09.2020) preložené na 19.10.2020 (pondelok)     

 
Zasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (štvrtok)
(17.08.2020) 16.09.2020 (streda)        (27.08.2020) preložené na 28.09.2020 (pondelok)          
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/