Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2021

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2021Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)
16.06.2021 (streda)  01.07.2021
07.09.2021          23.09.2021          
30.11.2021 16.12.2021

 
Zasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(utorok) (štvrtok)
08.06.2021        17.06.2021          
26.08.2021 (štvrtok)            06.09.2021 (pondelok)        
16.11.12021 25.11.2021
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/