Prejsť na obsah

Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2022

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2022 - november, decemberZasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (štvrtok)*
25.11.2022 (piatok) 29.11.2022 (utorok)
29.11.2022          15.12.2022          

 

* v prípade neukončenia rokovania pokračuje sa nasledujúci pracovný deňZasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (streda)
14.11.2022        22.11.2022          
21.11.2022             30.11.2022        
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/