Prejsť na obsah

Časový plán zasadnutí MZ a MR na II. polrok roku 2023

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2023Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (utorok)*
30.08.2023 (streda) 12.09.2023
28.11.2023          12.12.2023          

 

* v prípade neukončenia rokovania pokračuje sa nasledujúci pracovný deňZasadnutia mestskej rady


Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (streda)
21.08.2023        30.08.2023          
13.11.2023             22.11.2023        
 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice   /Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/