Deň mesta Košice

Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach


02.04.2014 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

Mesto Košice sa 23. mája 2014 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov druhého stupňa a stredoškolákov účastníkom jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival. Bude to tanec na Hlavnej ulici, ktorým chce mesto Košice ukázať, že Košice sú tým pravým mestom na kultúrne rekordy.
Partnermi podujatia sú už od roku 2008 mesto Košice a Východoslovenská energetika, a.s.

            

V roku 2014 plánujeme prekonať rekord Košíc z roku 2012 s viac ako 7 948 tanečníkmi. Cieľom Košičanov bude ochota pomôcť prekonať Guinessov rekord a Slovenský rekord tanečníkov v uliciach európskych miest naraz z roku 2012 a zapísať sa opäť do knihy rekordov s najväčším počtom obyvateľov z jedného mesta.
Aby Košice prekonali rekord je potrebné, aby každá základná a stredná škola v našom meste poslala do tohto podujatia najvyšší možný počet žiakov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY ku štvorylke v roku 2014:

Nácvik štvorylky – po individuálnom dohovore s hlavným organizátorom p. Milan Plačko 0908 316 542, alebo pani Alžbeta Ligová 0915 897 503
Generálka – len v prípade potreby na vybraných školách a dohovoru s organizátorom.
Tričká – sú tak ako po minulé roky povinné pre každého účastníka v žltej alebo modrej farbe a s logom štvorylky (bez loga na výnimky iba so súhlasom organizátora) .

Aj tento rok ponúkame možnosť zakúpenia si trička v cene 3 €/kus. Tričko je možné používať viac rokov. budú k dispozícii pred podujatím 2 až 3 dni, školy si ich prevezmú priamo z určeného skladu. V prílohe Záväzná prihláška sa nachádza tabuľka, ktorú je potrebné vyplniť v prípade že si škola chce objednať nové tričká.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení celkovej sumy za nové tričká za školu na účet TC Meteor: č.ú.: 0444630070/0900, najneskôr však do 11.4.2014. Do poznámky je potrebné uviesť názov školy – štvorylka.

Termín záväzného uzavretia prihlášok:
Piatok 11.4.2014 do 12.00 hod.

Vyplnenú prihlášku zaslať na obidve adresy do: 11.4.2014 / piatok/ na emailovú adresu: dana.stastna@kosice.sk a milan.placko@seznam.cz

Ostrý štart v centre mesta na Hlavnej ulici:

11.00 hod. - generálka tanca
11.45 hod. - privítanie účastníkov zástupcom mesta
12.00 hod. - tanec štvorylky

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Pomoc prisľúbilo mesto Košice i Košický samosprávny kraj. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Richard Raši. Hlavnými organizátormi sú menovite pani Alžbeta Ligová a pán Milan Plačko.

Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)

Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2013

/Zdroj: referát školstva, športu a mládeže MMK/


*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese.

Prílohy
Posilnenie dopravy (13,064 kB)
rozpis mimoriadnych spojov pre dovoz účastníkov
Obrázky

ilustračné foto

Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2012
(771,764 kB) Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2012

Mestské podniky