Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach

Mesto Košice sa 18. mája 2018 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už X. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.

     

V minulom roku sme boli opäť najlepší v Európe v počte tancujúcich, i keď svoj rekord z roku 2012 Košice neprekonali. Vtedy sa tanca štvorylky na pravé poludnie zúčastnilo 7948 žiakov.

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Pomoc prisľúbil Referát školstva a mládeže MMK i Košický samosprávny kraj. Oslovení sú telocvikári základných škôl, pre ktorých sa budú organizovať školenia štvorylky. Hlavnými organizátormi budú menovite pani Alžbeta Ligová 0915 897 503 a pán Milan Plačko 0908 316 542.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení budú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky.

Počet žiakov, ktorí sa v tomto ročníku zúčastnia za jednotlivé školy je potrebné nahlásiť na emailové adresy: milan.placko@seznam.cz a dana.stastna@koscie.sk .

ORGANIZAČNÉ POKYNY ku štvorylke v roku 2018:

Registračné lístky budú zaslané na jednotlivé školy. Prosím používajte nové zaslané registračné lístky a neuľahčujte si to s lístkami z predošlých rokov.

Stretnutie vedúcich, jeden vedúci - zodpovedný za školu, bude dňa 18.5.2018 v čase od 9.00 do 9.30 hod. pri Immaculate, kde dostane pokyny ku štvorylke. Registračné lístky vedúci prinesú vyplnené so sebou (celé meno žiaka vyplnené perom).
Zraz žiakov bude najneskôr o 11.00 hod., nakoľko o 11.30 bude prvý spoločný nácvik štvorylky. Ostrý štart bude presne o 12.00 hod., tento bude snímaný a zaznamenávaný ako prípadný rekord.

Program akcie Štvorylka 2018:

10.30 - 11.00 hod. – príchod žiakov
11.30 hod. - generálka tanca
11.45 hod. - privítanie účastníkov zástupcom mesta
12.00 hod. - tanec štvorylky


Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)


*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese.


Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2017


/Zdroj: referát športu a mládeže MMK/