Mestské časti

 

Barca

Starosta
František Krištof
 
Adresa
Abovská 32, 040 17 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Dargovských hrdinov

Starosta
Mgr. Jozef Andrejčák
 
Adresa
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Džungľa

Starosta
Mgr. Ing. Adriana Balogová
 
Adresa
Člnková 27, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Juh

Starosta
JUDr. Jaroslav Hlinka
 
Adresa
Smetanova 4, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Kavečany

Starosta
JUDr. Martin Balčík
 
Adresa
Široká 17/A, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Košická Nová Ves

Starosta
Ing. Michal Krcho
 
Adresa
Mliečna 1, 040 14 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Krásna

Starosta
Ing. Peter Tomko
 
Adresa
Opátska 18, 040 18 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Lorinčík

Starosta
Damián Exner
 
Adresa
Lorinčík 15, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Luník IX

Starosta
Bc. Marcel Šaňa
 
Adresa
Krčméryho 2, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Myslava

Starosta
Ing. Iveta Šimková
 
Adresa
Pod horou 22, 040 16 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Nad jazerom

Starosta
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
 
Adresa
Poludníková 7, 040 12 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Pereš

Starosta
Ing. Jozef Karabin, MBA
 
Adresa
Revúcka 14, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Poľov

Starosta
Ing. Ladislav Brada
 
Adresa
Ulica Dolina 2, 040 15 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Šaca

Starosta
Ing. Daniel Petrík
 
Adresa
Železiarenská 9, 040 15 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Šebastovce

Starosta
Monika Puzderová
 
Adresa
Podbeľová 1, 040 17 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Sever

Starosta
Ing. František Ténai
 
Adresa
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Sídlisko KVP

Starosta
Mgr. Ladislav Lörinc
 
Adresa
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Sídlisko Ťahanovce

Starosta
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
 
Adresa
Americká trieda 15, 040 13 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Staré Mesto

Starosta
Ing. Igor Petrovčik
 
Adresa
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Ťahanovce

Starosta
Ing. Ján Nigut
 
Adresa
Ťahanovská 28, 040 13 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Vyšné Opátske

Starosta
Ing. Viktor Mikluš
 
Adresa
Nižná úvrať 25, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Západ

Starosta
Mgr. Marcel Vrchota
 
Adresa
Trieda SNP 39, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web