Prejsť na obsah

Školstvo

Výberové konanie na funkcie riaditeľov jedenástich základných škôl v Košiciach: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Družicová 4, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Janigova 2, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Požiarnická 3, ZŠ Starozagorská 8 a ZŠ Užhorodská 39 - prihlášky do 10.05.2024

Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch základných umeleckých škôl v Košiciach: ZUŠ Bernolákova 26 a ZUŠ Irkutská 1 - prihlášky do 10.05.2024

Výberové konanie na funkcie riaditeľov Jazykovej školy Užhorodská 8 a Centra voľného času Orgovánová 5 v Košiciach - prihlášky do 10.05.2024

Výberové konanie na funkcie riaditeľov siedmych materských škôl v Košiciach: MŠ Belehradská 6, MŠ Bernolákova 14, MŠ Budapeštianska 1, MŠ M. Nemcovej Budapeštianska 3, MŠ Čínska 24, MŠ Čordákova 17 a MŠ Cottbuská 34 - prihlášky do 10.05.2024

Výberové konanie na funkcie riaditeľov desiatich materských škôl v Košiciach: MŠ Dneperská 8, MŠ Havanská 26, MŠ Hemerkova 26, MŠ Húskova 45, MŠ Ipeľská 10, MŠ Jenisejská 24, MŠ Kovaľská 12/A, MŠ Miškovecká 20, MŠ Moldavská cesta 23 a MŠ Muškátová 7 - prihlášky do 10.05.2024

Výberové konanie na funkcie riaditeľov ôsmych materských škôl v Košiciach: MŠ Nešporova 28, MŠ Obrancov mieru 16, MŠ Obrancov mieru 20, MŠ Oštepová 1, MŠ Ovručská 14, MŠ Polianska 4, MŠ Smetanova 11 a MŠ Turgenevova 38 - prihlášky do 10.05.2024

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na školský rok 2024/2025

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

Určenie spádových materských škôl (Nariadenie o spádových materských školách v zriaď. pôsobnosti mesta Košice a o mieste a termíne podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok) 

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach 

    O triedu vyššie - prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
   (Brožúra)Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

 

Mládež a šport/Zdroj: oddelenie školstva MMK/