Články - Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Zoznam aktuálnych článkov

Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Ryba a králik“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Rôzne potraviny – hrubý tovar“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mrazená hydina“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mlieko a mliečne výrobky“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Chlieb a pekárske výrobky“

Predošlá strana
Ďalšia strana