Články - Verejné obstarávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Zoznam aktuálnych článkov

Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina a vajíčka" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ryby" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - zemiaky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina"

Predošlá strana
Ďalšia strana