Verejné obstarávania v mestských podnikoch mesta Košice

Zoologická záhrada Košice

webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

http://www.zookosice.sk/?zookosice=polozka&id=23


Správa mestskej zelene v Košiciach

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky:  Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:

https://www.smsz.sk/dokument/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-spisc-03-a2-2019-odborne-prehliadky-odborne-skusky 


webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

https://www.smsz.sk/taxonomy/term/4  


Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

webstránka werejného obstarávania:

http://www.sspmk.sk/category/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou-verejne-obstaravanie/