Verejné obstarávania v mestských podnikoch mesta Košice

K 13 – Košické kultúrne centrá

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet: „Špeciálna kamera č.1“

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4004/summary 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na predmet: „Videokamera“

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4008/summary 


Zoologická záhrada Košice

webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

http://www.zookosice.sk/?zookosice=polozka&id=23


Správa mestskej zelene v Košiciach

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky:  Rekonštrukcia kanalizačnej siete odvodnenia horizontálnych vrtov Sídliska DH – I. etapa:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3922/summary 


webstránka werejného obstarávania /profil verejného obstarávateľa/:

https://www.smsz.sk/taxonomy/term/55 


Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

webstránka werejného obstarávania:

http://www.sspmk.sk/category/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou-verejne-obstaravanie/