Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Zateplenie štítovej steny bytového domu, Čingovská 16, Košice,

Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 80 až ust. § 81b stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v...

Projekty mesta