Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Stavebné úpravy bytu bytového domu, Baltická 6

Stavebné povolenie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, konajúc podľa ust. § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o...

Projekty mesta