Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.06.2019 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer zmeny činnosti: „RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.“ areál USSK, k.ú. Železiarne

Projekty mesta