Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Územný plán obce Malá Ida- Zmeny a doplnky č. 1

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.03.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Malá Ida- Zmeny a doplnky č. 1“

Projekty mesta