Úradná tabuľa

Projekty mesta

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a komfort cyklistickej dopravy osôb v meste Košice prostredníctvom posilnenia doplnkovej infraštruktúry a prispieť tak k zvýšeniu prepravnej kapacity cyklistickej dopravy