Články - Aktuality

Zoznam aktuálnych článkov

Krajský sú v Bratislave zrušil koncom februára neodkladné opatrenie, ktorým Okresný súd Bratislava I prikázal Mestu Košice, aby sa zdržalo konania, ktoré by parkovacej spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia platnosti nájomnej zmluvy podpísanej na roky 2012-2022, resp. do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.
Minulú nedeľu mesto Košice odštartovalo informačnú kampaň o dobrovoľníckych aktivitách počas tohto roka, kedy Košice nesú titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. DOBRÝ TROLEJBUS sa stal veľkou atrakciou pre mnohých Košičanov. Aj túto nedeľu sa môžu v trolejbuse previezť zadarmo a dozvedieť sa o dobrovoľníckych iniciatívach, na ktoré sa môžu aj prihlásiť.
Finančná Správa SR - Daňový Úrad Košice v súčinnosti s mestom Košice aj tento rok umožní podávať občanom a daňovým klientom daňové priznanie priamo na Magistráte mesta Košice na Triede SNP č. 48/A, v priestoroch pracovísk Kancelárie prvého kontaktu vo vestibule úradu. Urobiť tak môžu v dňoch 25.3. až 1.4.2019.
Cieľom spoločného stretnutia má byť dohoda na finančnej podpore mládežníckej olympiády Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zaslal dnes list premiérovi vlády Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho opätovne požiadal o termín spoločného rokovania vo veci finančnej podpory pre Európsky olympijský festival mládeže - (EYOF) Košice 2021.
V uplynulých dňoch do Košíc pricestovali skupiny študentov z Talianska a Poľska. Ich pobyt v metropole východu nebol len výletom za zážitkami, ale mal aj svoj hlbší význam. Študentov prijala v priestoroch Historickej radnice námestníčka primátora Lucia Gurbaľová. Predstavila im naše mesto a zároveň sa s nimi porozprávala o cieľoch ich cesty k nám i plánoch do budúcnosti.
Okresné riaditel’stvo Hasičského a zachranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 pism. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlašky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskoršich predpisov Okresné riaditel'stvo Hasičského a zachranného zboru v Košiciach VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU.
Mestská polícia Košice žiada všetkých vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú v košickej centrálnej mestskej zóne, ako aj vo všetkých desiatich rezidentských lokalitách mesta, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce pre motoristov z dopravných značení o platenom parkovaní v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č.157 - O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.
Kultúrne organizácie, kultúrni operátori a individuálni žiadatelia môžu predkladať žiadosti v grantovej výzve na podporu rozvoja kultúry pre rok 2019. Uzávierka predkladania žiadostí je stanovená na 5. apríl 2019, rozhodnutia o poskytnutí či neposkytnutí grantov majú byť známe v júni tohto roka.
Z dôvodu zlepšenia poveternostných podmienok spúšťajú dodávateľské spoločnosti mesta Košice, ktoré robia stavebnú údržbu komunikácií, výrobu teplých asfaltových zmesí. Začínajú sa tak opravy výtlkov na cestách, ktoré vznikli vplyvom počasia počas zimného obdobia. Preto musia byť v nasledujúcich dňoch postupne prijaté viaceré krátkodobé dopravné obmedzenia na uliciach, kde sú opravy výtlkov nevyhnutné.
Mesto Košice musí najneskôr do 16. marca 2019 vrátiť košickému U. S. Steelu daň z nehnuteľností za rok 2011 vo výške 940 081 eur. Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu samotnej spoločnosti. U. S. Steel protestoval voči tomu, že v roku 2011 museli zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne zaplatiť aj Mestu Košice.
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček dnes spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom a predstaviteľmi viacerých športových klubov v meste vystúpil na tlačovej konferencii k organizovaniu Európskeho letného festivalu mládeže (EYOF) v Košiciach v roku 2021. Prečítajte si jeho vyhlásenie, ktoré na tlačovej konferencii prezentoval prítomným novinárom.

Predošlá strana