Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Na základe podnetu primátora mesta Jaroslava Polačeka funguje od konca marca na každej stanici Mestskej polície Košice služba ochrany životného prostredia tzv. environmentálna hliadka. Cieľom jej vzniku bolo zaviesť špeciálnu službu ochrany životného prostredia v rozsahu určenom zákonom o odpadoch a ďalšími platnými právnymi predpismi a normami pre obce a MsP. Zatiaľ 20 špeciálne zaškolených mestských policajtov sa tak popri svojej doterajšej práci zameriava už aj na kontrolu stavieb, odpadov a čistoty v meste.
Mesto Košice bude v piatok 2.augusta pokračovať v odstraňovaní nebezpečných siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom v poradí druhou tohtoročnou aplikáciou prípravku PROFI-BAKTÉRIE. Zabezpečenie a zvýšenie kvality vody bude realizované českou spoločnosťou RAWAT consulting s.r.o. pod dohľadom profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne, podobným spôsobom ako v uplynulých štyroch rokoch.