Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Cieľom o projektu je vybudovanie novej cyklistickej rekreačnej cestičky a úprava už existujúceho úseku vzhľadom na to, že sa tam nachádza turistický razcestník a ide o vyhľadávané rekreačné miesto s vysokou intenzitou cyklistov, chodcov.
Kolaudačné rozhodnutie stavby s názvom: Obnova bytového domu Dénešova č.33, 35, Košice“ - zmeny dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1116 na pozemku KN-C parcelné číslo 3489, kat. územie Grunt, zrealizovanej formou stavebných úprav najmä v rozsahu odstránenia systémových porúch najmä obnovy obalových konštrukcií bytového domu zateplením obvodového plášťa bytového domu, zateplením strechy, zateplením stropu vstupného podlažia domu, sanácie lodžií, výmeny dverí spoločných priestorov domu, úpravu soklovej časti domu, realizácie odkvapového chodníka a obnovu vnútorných spoločných priestorov schodiska a vstupov do domu