Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice chce pomôcť basketbalu v Košiciach. Na spoločnom brífingu primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka a generálneho managera basketbalového klubu Young Angels Daniela Jendrichovského to potvrdili obe strany.
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom, oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne“.
Príslušníci Mestskej polície Košice preverovali opäť oznámenie o dezorientovanej osobe, ktorá sa pohybovala po ulici