Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.10.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosť: „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“
Informácia o voľných pracovných miestach - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)