Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

Stav: UKONČENÉ

8. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
9. MK/A/2019/09054 Notebooky
10. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
11. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
12. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
13. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
14. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
15. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
16. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
17. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
18. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
19. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
20. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
21. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
22. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
23. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
24. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
25. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
26. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
27. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
28. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
29. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
30. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
31. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
32. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
33. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
34. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
35. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
36. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
37. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
38. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
39. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
40. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
41. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
42. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
43. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
44. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
45. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
46. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
47. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
48. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
49. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
50. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
51. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
52. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
53. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
54. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ