Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

Stav: UKONČENÉ

13. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
14. MK/A/2019/09054 Notebooky
15. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
16. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
17. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
18. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
19. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
20. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
21. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
22. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
23. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
24. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
25. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
26. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
27. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
28. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
29. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
30. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
31. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
32. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
33. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
34. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
35. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
36. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
37. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
38. MK/E/2019/02382 Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
39. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
40. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
41. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
42. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
43. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
44. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
45. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
46. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
47. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
48. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
49. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
50. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
51. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
52. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
53. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
54. MK/A/2019/16565 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“
55. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
56. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
57. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
58. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
59. MK/A/2019/16760 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
60. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
61. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
62. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ
63. MK/C/2019/01477 Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice. ZRUŠENÉ
64. MK/A/2019/21749 Inštalácia zvislého dopravného značenia
65. MK/A/2019/22130 Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia ZRUŠENÉ
66. MK/E/2019/03245 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice