Prejsť na obsah

Verejné obstarávania

Stav: PREBIEHAJÚCE

1. 01/MC/NL/2023 Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice III. etapa
2. MK/A/2023/21638 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
3. MK/A/2023/24209 Modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov
4. MK/A/2023/21638-024 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
5. MK/A/2023/21638-029 Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
6. MK/A/2023/21638-045 Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
7. MK/A/2023/21638-046 Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
8. MK/A/2023/21638-047 Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
9. MK/A/2023/21638-055 Zelenina, zemiaky, ovocie, orechy a bylinky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
10. MK/A/2023/21638-056 Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
11. MK/A/2023/21638-057 Potraviny- Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Košice a ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
12. MK/A/2023/21638-058 Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Polianska 4, Košice a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
13. MK/A/2023/21638-059 Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024
14. MK/A/2023/21638-060 Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024
15. MK/A/2023/21638-061 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A Košice-Poľov
16. MK/A/2023/21638-063 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Bernolákova 14
17. MK/A/2023/21638-065 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Polianska 4, ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
18. MK/A/2023/21638-070 Mlieko a mliečne výrobky ŠJ Bernolákova 14
19. MK/A/2023/21638-071 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ Bernolákova 14
20. MK/A/2023/21638-066 Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Polianská 4 a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
21. MK/A/2023/21638-078 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
22. MK/A/2023/21638-079 Potraviny - Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
23. MK/A/2023/21638-081 Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
24. MK/A/2023/21638-084 Potraviny pre ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov a ŠJ MŠ Polianska 4, Košice bez PS na rok 2024
25. MK/A/2023/21638-085 Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
26. MK/A/2023/21638-087 Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
27. MK/A/2023/21638-088 Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
28. MK/A/2023/21638-089 Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
29. MK/A/2023/21638-092 Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
30. MK/A/2023/21638-093 Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
31. MK/A/2023/21638-094 Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
32. MK/A/2023/21638-095 Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
33. MK/A/2023/21638-096 Potraviny pre ŠJ MŠ Kalinovská9
34. MK/A/2023/21638-097 Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
35. MK/A/2023/21638-098 Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
36. MK/A/2023/21638-099 Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
37. MK/A/2023/21638-100 Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
38. MK/A/2023/21638-101 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
39. MK/A/2023/25405 MS licencie 2024
40. MK/A/2023/21638-118 Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
41. MK/A/2023/21638-119 Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ Humenská 51 Košice
42. MK/A/2023/21638-120 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ Humenská 51 Košice
43. MK/A/2023/21638-122 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 4, Košice
44. MK/A/2023/21638-123 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 51
45. MK/A/2023/21638-124 Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
46. MK/A/2023/21638-126 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
47. MK/A/2023/21638-127 Ovocie, zelenina, bylinky pre ŠJ MŠ - Čordákova 17 a ŠJ MŠ - Húskova 45
48. MK/A/2023/21638-129 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Húsková 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
49. MK/A/2023/21638-130 Mlieko a mliečne výrobyk pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
50. MK/A/2023/21638-131 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Húsková 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
51. MK/A/2023/21638-137 Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
52. MK/A/2023/21638-140 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
53. MK/A/2023/21638-142 Chlieb a pekárenské výrobky
54. MK/A/2023/21638-143 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
55. MK/A/2023/21638-144 Zelenina a ovocie pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
56. MK/A/2023/21638-145 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
57. MK/A/2023/21638-146 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
58. MK/A/2023/21638-147 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ MŠ Kežmarská 46
59. MK/A/2023/21638-148 Mlieko a mliečne výrobky ŠJ MŠ Kežmarská 46
60. MK/A/2023/21638-149 Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
61. MK/A/2023/21638-150 Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a Miškovecka 20, bez PS na rok 2024
62. MK/A/2023/21638-151 Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a ŠJ MŠ Miškovecka 20, bez PS na rok 2024
63. MK/A/2023/21638-152 Zelenina, ovocie pre ŠJ MŠ Muškátová 9
64. MK/A/2023/21638-153 Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Muškátová 9
65. MK/A/2023/21638-154 Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Muškátová 9
66. MK/A/2023/21638-155 Mlieko a mliečne výrobky ŠJ MŠ Muškátová 9
67. MK/A/2023/21638-156 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ MŠ Muškátová 9
68. MK/A/2023/21638-157 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
69. MK/A/2023/21638-159 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
70. MK/A/2023/21638-160 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ
71. MK/A/2023/21638-162 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
72. MK/A/2023/21638-164 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
73. MK/A/2023/21638-165 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
74. MK/A/2023/21638-168 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
75. MK/A/2023/21638-169 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
76. MK/A/2023/21638-170 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46
77. MK/A/2023/21638-171 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ B. Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
78. MK/A/2023/21638-172 Zelenina, ovocie ŠJ B.Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
79. MK/A/2024/12418 Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
80. MK/A/2023/21638-174 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Ipeľská 10 a ŠJ/MŠ Za priekopou 57 Košice
81. MK/A/2023/21638-178 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024
82. MK/A/2023/21638-179 Potraviny Zelenina, ovocie, pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice bez PS na rok 2024
83. MK/A/2023/21638-180 Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
84. MK/A/2023/21638-181 Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26
85. MK/A/2023/21638-183 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Húskova 45 a ŠJ Čordáková 17
86. MK/A/2023/21638-184 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34

Stav: UKONČENÉ

87. MK/A/2019/10794 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice na rok 2019.
88. MK/A/2019/09054 Notebooky
89. MK/A/2019/11153 Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia THE RUN 2019
90. MK/A/2019/14405 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
91. MK/E/2019/02184 Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
92. MK/A/2019/14243 Ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
93. MK/A/2018/19806 Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda - rekonštrukcia
94. MK/A/2019/12055 Zastrešenie pódia s osvetlením
95. MK/E/2019/01909 Služobné polokošele pre MsP Košice
96. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
97. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
98. MK/A/2019/12055 Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
99. MK/A/2019/12055 Pyro-muzikálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia
100. MK/A/2019/12055 Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
101. MK/A/2019/12055 Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
102. MK/A/2019/12055 Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
103. MK/A/2019/12686 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice" ZRUŠENÉ
104. MK/A/2019/12736 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského, Košice
105. MK/A/2019/12705 Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
106. MK/A/2019/12842 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
107. MK/A/2019/12863 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
108. MK/A/2019/12943 Stavebno-technické úpravy pre projekt: "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice"
109. MK/A/2019/13075 Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
110. MK/A/2019/13336 Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice“
111. MK/A/2019/13332 Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice“
112. MK/E/2019/02382 Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
113. MK/E/2019/02383 Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
114. MK/E/2019/02384 Strelivo 9 mm Luger
115. MK/A/2019/14542 Cestné zábradlia a zvodidlá
116. MK/A/2019/16500 Projektová dokumentácia: Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
117. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7 ZRUŠENÉ
118. MK/A/2019/16848 Zabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu “Školské ovocie a zelenina“ pre deti v 37 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
119. MK/A/2019/09054 Notebook s prílušenstvom
120. MK/A/2019/09054 Kopírovacie stroje
121. MK/A/2019/17201 Didaktické pomôcky do materskej školy
122. MK/A/2019/15849 Stavba: „Košice - Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
123. MK/A/2019/15847 Stavba: „Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 - Verejné osvetlenie“
124. MK/A/2019/16957 Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
125. MK/A/2019/17823 Kancelárske potreby
126. MK/A/2019/17198 Mostný objekt Cesta na Bankov – cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia
127. MK/A/2019/16869 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií
128. MK/A/2019/18058 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta II/547 Hlinkova
129. MK/A/2019/16552 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia“
130. MK/A/2019/16565 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na ceste II/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia“
131. MK/A/2019/18201 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
132. MK/A/2019/18527 Hygienické potreby do materských škôl ZRUŠENÉ
133. MK/A/2019/16570 Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
134. MK/A/2019/18527-2 Hygienické potreby do materských škôl
135. MK/A/2019/16760 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“
136. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice ZRUŠENÉ
137. MK/A/2019/18147 Zvýraznenie priechodov pre chodcov.
138. MK/A/2019/20067 Počítače typu All-in-one pre MŠ a ŠJ MŠ ZRUŠENÉ
139. MK/A/2019/19766 Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov - dokončenie rozostavanej stavby
140. MK/A/2019/17479 Stavebné práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste Košice
141. MK/C/2019/01477 Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice. ZRUŠENÉ
142. MK/C/2019/01582 Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice ZRUŠENÉ
143. MK/C/2019/00310 Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice ZRUŠENÉ
144. MK/A/2019/21657 Stavebné práce – stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková - Golianova“
145. MK/A/2019/21749 Inštalácia zvislého dopravného značenia
146. MK/A/2019/22130 Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia ZRUŠENÉ
147. MK/A/2019/22380 Tlač a distribúcia mestských novín ZRUŠENÉ
148. KE/1/2019 Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
149. MK/A/2019/22239 Kancelárske potreby
150. MK/E/2019/03245 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice
151. MK/A/2019/21973 Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta III/3402 Poľov
152. MK/A/2019/22709 Zabezpečenie stráženia rozostavanej stavby v areáli MŠ Hrebendova
153. MK/A/2019/23165 Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
154. MK/C/2019/01477-2 Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice
155. MK/A/2019/09054 Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
156. MK/A/2019/24130 Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice
157. MK/A/2019/24131 Projektová dokumentácia: "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia"
158. MK/A/2019/24426 Samoistiace zariadenie 2v1: Kladka samonavíjacia s navijakom (1 kus), vrátane dopravy
159. MK/A/2019/09054 Rozšírenie RAM do serverov
160. MK/A/2020/06817 Cesta III/3390 Kostolianska - údržba krajníc
161. MK/A/2020/06896 Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, Košice - rekonštrukcia“
162. MK/A/2020/07547 Stavebná údržba pozemných komunikácií - zimné obdobie
163. MK/A/2020/09353 Hygienické potreby do materských škôl na rok 2020
164. MK/A/2020/09051 Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba
165. MK/A/2020/09853 Konvertibilný notebook s príslušenstvom
166. KE/NLZ-1/2020 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice ZRUŠENÉ
167. KE/NLZ-02/2020 Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
168. MK/A/2020/09853 Výpočtová technika - počítače, notebooky a pamäte
169. MK/A/2020/11217 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice
170. MK/A/2020/12026 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I - časť A
171. MK/A/2020/12029 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
172. MK/A/2020/12032 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okresoch Košice III a Košice I - časť B
173. MK/A/2020/12051 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
174. MK/A/2020/11824 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
175. MK/E/2020/05084 Svetelná a zvuková výstraha pre auto
176. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ ZRUŠENÉ
177. MK/A/2020/08461 Stavebné práce pre stavbu: „Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko“
178. MK/E/2020/05373 Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks
179. MK/A/2020/13490 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
180. MK/A/2020/14600 Zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede, projektová dokumentácia
181. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy ZRUŠENÉ
182. MK/A/2020/12665 „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“
183. MK/A/2020/06678 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
184. MK/A/2020/15378 Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
185. MK/A/2020/14524 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Študentská v Košiciach
186. MK/A/2020/14525 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Odborárska v Košiciach
187. MK/A/2020/14516 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Kuzmányho v Košiciach
188. MK/A/2020/14601 Prístupová komunikácia - Diamantová ulica
189. MK/A/2020/13903 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP – typ zariadenia: APL SMART 2 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
190. MK/A/2020/13898 „MČ KE Sídlisko KVP, ul. Moskovská – typ zariadenia: 2xAPL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
191. KE/NLZ-3/2020 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice ZRUŠENÉ
192. MK/A/2020/12472 Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí, projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy
193. MK/A/2020/09853 Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov
194. MK/C/2020/00253 Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
195. MK/C/2020/00253 Spracovanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 ZRUŠENÉ
196. MK/A/2020/14966 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice ZRUŠENÉ
197. MK/A/2020/16811 Tlač informačnej brožúry
198. MK/C/2020/00641 Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
199. MK/A/2020/15583 Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
200. MK/A/2020/16636 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Južná trieda v Košiciach
201. MK/A/2020/15592 Most na ceste II/547 Nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia
202. MK/A/2020/16293 Geologický prieskum základových pomerov v lokalite MČ Košice - Dargovských hrdinov, ul. Clementisova a Na hore, Košice
203. MK/A/2020/17220 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Staré mesto
204. MK/A/2020/17223 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Západ
205. MK/A/2020/17227 Stavebné úpravy chodníkov a schodísk v MČ Košice - Juh
206. MK/A/2020/17459 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Moskovská v Košiciach ZRUŠENÉ
207. MK/A/2020/17481 Stavebné úpravy miestnej komunikácie na ulici Opatovská cesta v Košiciach ZRUŠENÉ
208. MK/A/2020/17758 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
209. MK/A/2020/17668 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Sever
210. MK/A/2020/18441 Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
211. MK/A/2020/17849 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
212. MK/A/2020/17919 Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom
213. MK/A/2020/17507 Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
214. MK/A/2020/15558 Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.
215. MK/A/2020/19632 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov
216. MK/C/2020/00022 Obstarávateľské výkony procesu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Myslava
217. MK/A/2020/19647 Výstavba Centra komunitných služieb MČ Košice - Krásna
218. MK/E/2020/06200 Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice
219. MK/A/2020/20600 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom B a pavilónom V. triedy v MŠ Miškovecká 20, Košice
220. MK/A/2020/20609 Oprava strešného plášťa nad hospodárskym pavilónom, pavilónom A v MŠ Ovručska 14, Košice
221. MK/A/2020/20611 Oprava strešného plášťa na pavilónoch nad triedami a príslušných terás v MŠ Čordákova 17, Košice
222. MK/A/2020/20610 Oprava strešného plášťa pavilónu B v MŠ Dénešova 53, Košice
223. MK/A/2020/20676 Výmena svietidiel vo vybraných materských školách ZRUŠENÉ
224. MK/A/2020/20868 Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
225. MK/A/2020/20889 Poisťovacie služby
226. MK/A/2020/21062 Sociálne pohreby
227. MK/C/2020/00022 Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
228. MK/C/2020/01231 Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
229. MK/A/2020/19998 Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
230. MK/A/2020/08908 KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
231. MK/A/2020/21880 Stavebná údržba pozemných komunikácií - ZO
232. - Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta ZRUŠENÉ
233. MK/A/2021/09213 Cestné zábradlia a zvodidlá
234. MK/A/2021/10508 Realizačné projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém" ZRUŠENÉ
235. MK/A/2021/10459 IKT technika pre podateľne na MČ
236. MK/A/2021/10458 Vyvolávací systém KPK
237. MK/A/2021/10559 Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
238. MK/A/2021/09145 Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
239. MK/A/2021/11044 Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
240. MK/A/2021/09071 Stavebné úpravy a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach
241. MK/A/2021/10681 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I
242. MK/A/2021/10689 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II
243. MK/A/2021/10692 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice III
244. MK/A/2021/10697 Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV
245. MK/A/2021/11526 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa ZRUŠENÉ
246. MK/A/2021/09613 Most na ceste II/547 nad riekou Hornád - rekonštrukcia
247. MK/A/2021/11394 Výpočtová technika
248. MK/A/2021/10508 Zákazka: Realizačná projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém"
249. MK/A/2021/11663 Prenájom tlačiarní a súvisiace služby ZRUŠENÉ
250. MK/A/2021/11894 Nové tonerové náplne do laserových tlačiarní
251. MK/A/2021/12230 Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
252. MK/A/2021/12240 Tlač mestských novín
253. MK/A/2021/07303 MŠ Muškátova 7, Košice – výmena okien a dverí
254. MK/A/2021/12659 Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP). ZRUŠENÉ
255. MK/A/2021/10446 DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“
256. MK/A/2021/06068 Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
257. MK/A/2021/06069 Stavba: „MČ KE Nad jazerom, ul. Rovníková - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
258. MK/A/2021/13225 Oprava strešného plášťa MŠ Azovská 1, Košice
259. MK/A/2021/13229 MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí
260. MK/A/2021/13226 Oprava strešného plášťa MŠ Ovručská 14, Košice
261. MK/A/2021/13957 Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
262. MK/A/2020/13964 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Americká trieda
263. MK/A/2020/13970 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Potočná
264. MK/A/2021/13967 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Táborská
265. MK/A/2021/13415 Hygienické potreby do materských škôl_2021
266. MK/A/2021/13969 Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach – ul. Továrenská
267. MK/A/2021/14293 MŠ Cottbuská 34, Košice - výmena okien a dverí
268. MK/A/2021/14307 MŠ Hemerkova 26, Košice - výmena okien a dverí
269. MK/A/2021/14292 Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
270. MK/A/202115573 Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
271. 2306/2021 Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
272. MK/A/2021/16135 Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
273. MK/E/2021/07345 Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice ZRUŠENÉ
274. MK/A/2021/14204 Stavba: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete, SO 03 - Verejné osvetlenie“
275. MK/A/2021/14206 Stavba. „Košice – Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie – úprava NN siete, SO 02 - Verejné osvetlenie“
276. MK/A/2021/17059 Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"
277. 1/2021 Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
278. MK/E/2021/07345 Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice
279. MK/E/2021/07345/A Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice ZRUŠENÉ
280. MK/A/2021/16529 MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí
281. MK/A/2021/16530 MŠ Jaltská 33, Košice - výmena okien a dverí
282. MK/A/2021/16528 MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
283. MK/A/2021/17660 Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“
284. MK/A/2021/17904 Distribúcia mestských novín
285. MK/A/2021/16347 Zákazka: Vypracovanie strategického dokumentu "Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice" (v skratke SECAP)
286. MK/A/2021/16840 Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
287. MK/A/2021/17252 Oprava strešného plášťa MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice
288. MK/A/2021/17347 Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM
289. MK/A/2021/17255 Výmena okien a dverí MŠ Moldavská 23, Košice
290. MK/A/2021/18564 Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“
291. MK/A/2021/18780 MŠ Čínska 24, Košice - výmena okien a dverí
292. MK/A/2021/20099 Open Data Portál pre Mesto Košice
293. MK/A/2021/20252 Obnova herných prvkov vo vybraných materských školách
294. MK/A/2021/20641 Gastrozariadenia do školskej kuchyne
295. MK/A/2021/20768 Revízia funkčnej schopnosti filtroventilačných zariadení ochranných stavieb - úkrytov Civilnej ochrany na území mesta Košice
296. MK/A/2021/20605 Zvýraznenie priechodov pre chodcov
297. MK/A/2021/21501 Dodanie ortofotomapy, DMT a 3D digitálneho modelu zástavby na úrovni stavu referenčného roku 2016
298. MK/A/2021/21751 Posilňovací stroj na nohy - Leg Press
299. MK/A/2021/22212 Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce ZRUŠENÉ
300. MK/A/2021/20735 Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice ZRUŠENÉ
301. MK/A/2021/23000 Monitoring médii
302. MK/A/2021/23051 Distribúcia mestských novín
303. MK/A/2021/22887 Relaxačné kreslo s taburetom
304. MC/C/2021/01052 Košice-Hornád - Nové mestské centrum
305. MK/C/2021/01486 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – obstarávanie
306. MK/C/2021/01486 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – spracovanie ZRUŠENÉ
307. MK/A/2021/23280 Veterinárna asanačná služba - zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
308. MK/A/2021/22671 Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
309. MK/A/2022/09723 Prenájom tlačových zariadení a súvisiace služby
310. 01/2021 Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa
311. MK/A/2022/11838 Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov - II. etapa: Stavebné práce
312. MK/A/2022/10419 ServiceDesk
313. MK/A/2022/10687 Sieťová infraštruktúra mesta Košice
314. MK/A/2022/11411 Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu na území mesta Košice
315. MK/A/2022/12943 Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce ZRUŠENÉ
316. MK/A/2022/13594 Poskytovanie služieb aplikačnej, systémovej a legislatívnej podpory
317. MK/A/2022/13185 Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
318. MK/A/2022/12596 Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín
319. MK/A/2022/14434 Tlač novín mesta Košice na mesiace máj - jún 2022
320. MK/A/2022/14796 Hygienické potreby do materských škôl - 2022
321. Mk/A/2022/14659 Verejný cintorín - vstupná časť
322. MK/A/2022/13851 Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia
323. MK/A/2022/15743 Tlač a dodanie brožúr
324. MK/A/2022/10622 Revitalizácia areálu v Parku mládeže, Košice
325. MK/A/2022/12807 Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom" ZRUŠENÉ
326. MK/A/2022/16264 Elektronická úradná tabuľa
327. MK/A/2022/16268 Elektronická platobná brána
328. 01/2022 Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022
329. MK/A/2022/14723 Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice
330. MK/A/2022/13827 Cestné zábradlia a zvodidlá
331. MK/A/2022/15646 Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice ZRUŠENÉ
332. 02/2022 Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
333. MK/A/2022/15370 Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav roku 2021
334. MK/A/2022/16855 Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
335. MK/A/2022/17112 Tlač a dodanie brožúr Košický detský pas
336. MK/A/2022/16854 Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
337. MK/A/2022/16741 Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
338. MK/A/2022/16586 Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice
339. MK/A/2022/17115 Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice
340. MK/A/2022/17401 Interiérové vybavenie nových tried MŠ
341. MK/A/2022/16921 Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
342. MK/A/2022/16777 Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce
343. MK/A/2022/17982 Odstránenie stavieb Jesenského 4, Košice
344. MK/A/2022/18043 Dodanie multifunkčného športového povrchu pre exteriér s položením
345. MK/A/2022/17509 Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"
346. MK/A/2022/16268 Elektronická úradná tabuľa
347. MK/E/2022/08834 Odevy - nákup odevných súčastí uniformy pre príslušníkov MsP mesta Košice
348. MK/A/2022/15414 Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Postupimská, Košice - rekonštrukcia“
349. MK/A/2022/15787 Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na ul. Alejová v Košiciach - projektová dokumentácia
350. MK/A/2022/19056 Tlač novín mesta Košice na mesiace September - Október 2022
351. MK/A/2022/18903 Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
352. MK/A/2022/19258 Vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice
353. MK/A/2022/19249 Upgrade LAN MMK
354. MK/A/2022/19251 Upgrade WIFI MMK ZRUŠENÉ
355. MK/2022/19253 SLA podpora siete MMK ZRUŠENÉ
356. MK/A/2022/19664 Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: Stavebné práce
357. MK/A/2022/17503 Návrh , dodanie a inštalácia automatických sčítačov intenzity cyklodopravy
358. MK/A/2022/13970 Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“
359. MK/A/2022/15415 Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Zupkova, Košice - rekonštrukcia“
360. MK/A/2022/19864 Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídlisko Furča: Stavebné práce
361. MK/A/2022/18535 Tlač novín mesta Košice na mesiace November - December 2022
362. KS/2022_2 Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_prieskum trhu Časť II.
363. DRK/2022_2 Dynamické riadenie križovatiek ZRUŠENÉ
364. 2022/DRK Dynamické riadenie križovatiek_opakovaný prieskum trhu
365. KS/2022_časť 2 Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_opakovaný prieskum trhu Časť II.
366. MK/A/2022/20185 Dokumentácia stavby „Prepojenie MC Americká - Magnezitárska“
367. MK/A/2022/22006 MS Licencie 2023
368. MK/A/2022/23217 Edukačné a kreatívne tabule do MŠ
369. MK/A/2022/23635 Dodanie 2 multifunkčných športových povrchov s položením do tréningovej haly v Steel aréne a do exteriéru v Parku mládeže s položením
370. MK/A/2022/22842 Veterinárna asanačná služba –zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
371. MK/A/2022/24378 Distribúcia novín mesta Košice na rok 2023
372. MK/A/2022/19503 Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice - Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice
373. MK/A/2023/19282 Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička
374. MK/A/2023/19180 Stavebna údržba a opravy pozemných komunkácií 2023/2024
375. MK/A/2023/20443 Modernizácia zastaralého javiskového vybavenie s ohľadom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb – Javiskové vybavenie
376. MK/A/2023/19626 Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
377. MK/A/2023/21638-002 Potraviny pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
378. MK/A/2023/21638-006 Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
379. MK/A/2023/21638-007 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
380. MK/A/2023/21638-008 Ovocie, zelenina pre ŠJ/MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ/MŠ Hečková 11 ZRUŠENÉ
381. MK/A/2023/21638-010 Ovocie,zelenina pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
382. MK/A/2023/21638-011 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16,Repikova 58,Šebastovce
383. MK/A/2023/21638-011 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ/MŠ Hečková 11 ZRUŠENÉ
384. MK/A/2023/21638-013 Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
385. MK/A/2023/21638-013 Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
386. MK/A/2023/21638-015 Ovocie a Zelenina pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
387. MK/A/2023/21638-016 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33
388. MK/A/2023/21638-016 Základné potraviny , mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
389. MK/A/2023/21638-018 Chlieb a pekárensky tovar pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
390. MK/A/2023/21638-018 Chlieb a pekárensky tovar pre ŠJ MŠ, Obracov mieru 20, Košice
391. MK/A/2023/21638-018 Chlieb a pekárensky tovar pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
392. MK/A/2023/21638-024 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ Lidické námestie 18
393. MK/A/2023/21638-026 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
394. MK/A/2023/21638-026 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A , Košice
395. MK/A/2023/21638-026 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
396. MK/A/2023/21638-029 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
397. MK/A/2023/21638-031 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
398. MK/A/2023/21638-031 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
399. MK/A/2023/21638-031 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A Košice
400. MK/A/2023/21638-034 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
401. MK/A/2023/21638-035 Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
402. MK/A/2023/21638-035 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice
403. MK/A/2023/21638-035 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
404. MK/A/2023/21638-038 Zelenina, ovocie ,orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
405. MK/A/2023/21638-039 Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za priekopou 57 Košice
406. MK/A/2023/21638-021 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice ZRUŠENÉ
407. MK/A/2023/21638-021 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice ZRUŠENÉ
408. MK/A/2023/21638-041 Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Za priekopou 57 a ŠJ MŠ Ipeľská 10 Košice
409. MK/A/2023/21638-042 Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za Priekopou 57 Košice ZRUŠENÉ
410. MK/A/2023/21638-043 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za priekopou 57 Košice
411. MK/A/2023/21638-044 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za priekopou 57 Košice
412. MK/A/2023/21638-048 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ MŠ Hečková 11
413. MK/A/2023/21638-048 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
414. MK/A/2023/21638-050 Ovocie, zelenina pre ŠJ MŠ Hemerková 26 a ŠJ Cottbuská 34 ZRUŠENÉ
415. MK/A/2023/21638-051 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ MŠ Hečková 11
416. MK/A/2023/21638-051 Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
417. MK/A/2023/21638-053 Základné potraviny,mrazené výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
418. MK/A/2023/21638-054 Základné potraviny, mrazené výrobky, vajcia pre ŠJ MŠ Boženy Nemcovej 4 a ŠJ MŠ Hečková 11
419. 1/2024 Mäso a mäsové výrobky pre ŚJ turgenevova 38, ŚJ miškovecka 20 KE ZRUŠENÉ
420. 1/2024 Mäso a mäsové výrobky pre ŚJ turgenevova 38, ŚJ miškovecka 20 KE ZRUŠENÉ
421. MK/A/2023/21638-062 Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38, Košice a ŠJ Miškovecka 20, Košice bez PS na rok 2024
422. MK/A/2023/21638-064 Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
423. MK/A/2023/21638-068 Mäso a mäsové výrobky pre MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
424. MK/A/2023/21638-069 Mlieko a mliečne výrobky - pre Š J MŠ Povstaniie českého ľudu 11 Košice
425. MK/A/2023/21638-072 Chlieb a pečivo - pre Š J MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
426. MK/A/2023/21638-073 Zelenina a ovocie pre Š J MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
427. MK/A/2023/21638-074 Základné potraviny, mrazené potraviny pre Š J MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
428. MK/A/2023/21638-077 Potraviny CHlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Hronská7, Košice bez PS na rok 2024
429. MK/A/2023/21638-080 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice na rok 2024
430. MK/A/2023/21638-083 Základné potraviny, mraz. potraviny a vajcia
431. MK/A/2023/21638-086 Potraviny-Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice bez PS na rok 2024
432. MK/A/2023/21638-090 Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
433. MK/A/2023/21638-091 Potraviny pre ŠJ MŠ Budanova 6, Košice-Kavečany
434. 1 Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1 ZRUŠENÉ
435. MK/A/2023/21638-102 Základné potraviny, mrazené, vajcia pre ŠJ MŠ Moldavská 23, ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
436. MK/A/2023/21638-102 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice - Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
437. MK/A/2023/21638-104 Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJMŠ Budapeštianska 3, Košice a ŠJMŠ Čínska 24, Košice-Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
438. MK/A/2023/21638-121 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ Humenská 51 Košice
439. MK/A/2023/21638-125 Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
440. MK/A/2023/21638-128 Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17 ZRUŠENÉ
441. MK/A/2023/21638-136 Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
442. MK/A/2023/21638-138 Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34 ZRUŠENÉ
443. MK/A/2023/21638-139 Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ Cottbuská 34
444. MK/A/2023/21638-141 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
445. MK/A/2023/21638-157 Mäso a mäsové výrobky pre MŠ/JŠ Azovská 1 Košice
446. MK/A/2023/21638-163 Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024 ZRUŠENÉ
447. MK/A/2023/21638-173 Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26 ZRUŠENÉ