Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice

Priame informácie a služby občanom mesta 
na prízemnom podlaží budovy na adrese

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

spojovateľka  055 - 6419 111

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 

zodpovednaosoba @ kosice.sk

 

 

UPOZORNENIE - Zmena stránkových hodín v Kancelárii prvého kontaktu počas Vianočných sviatkov 2018

    21.12.2018     /piatok/:     08:00 – 12:00
    31.12.2018     /streda/:     08:00 – 11:00
    02.01.2019     /streda/:     08:00 – 17:00

Počas ostatných pracovných dní ostávajú úradné hodiny nezmenené

 


Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní 

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 231   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
 
Pracoviská telefón             e-mail *
1. Miestne dane 055 - 6419 383 dane @ kosice.sk
2. Komunálny odpad 055 - 6419 384 poplatky @ kosice.sk
3.        
4. Správa majetku mesta 055 - 6419 388 sprava.majetku @ kosice.sk
5. Doprava, životné prostredie, špeciálny stavebný úrad pre miestne
    a účelové komunikácie, útvar hlavného architekta
055 - 6419 386 uhamke @ kosice.sk
6. Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania 055 - 6419 387 socialne @ kosice.sk

7. Mediačná a Probačná služba    

    streda : 8.00 hod do 18.00 hod.
    piatok : 8.00 hod. do 13.00 hod.

055 - 381 26 21  centrum.map@gmail.com 
8. Referent pre kanceláriu prvého kontaktu, vybavovanie žiadostí  v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. 055 - 6419 231 kontakt @ kosice.sk
9. Podateľňa miestnych daní a poplatkov,
    výdaj oznámených zásielok, kopírovanie      
055 - 6419 232  
10. Pokladňa pre verejnosť 055 - 6419-233  
11. Podateľňa 055 - 6419 105  
12. Osvedčovanie   -   miestnosť D 006a 055 - 6419 375 osvedcovanie @ kosice.sk
13. Vydávanie parkovacích kariet,  kancelária D - 018 055 - 622 03 60