Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice

Priame informácie a služby občanom mesta 
na prízemnom podlaží budovy na adrese

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

spojovateľka  055 - 6419 111

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 

zodpovednaosoba @ kosice.sk

 

 

UPOZORNENIE - Sťahovanie pracoviska   stavebného úradu Košice - Východ

Referát stavebného úradu, pracovisko Košice - Východ, Dvorkinova č.7, Košice  v dňoch  21. 02. 2020 – 28. 02. 2020 nebude vybavovať stránky z dôvodu sťahovania pracoviska stavebného  úradu  na novú adresu Magistrát mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, Košice , trakt F, prízemie. 

Od 1.3.2020 bude pracovisko opäť pokračovať  v štandardnom režime. 

 

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní 

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod  * Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 375   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
pracovisko: KPK č. 8
 
Pracoviská telefón             e-mail *
1. Miestne dane 055 - 6419 383 dane @ kosice.sk
2. Komunálny odpad 055 - 6419 384 poplatky @ kosice.sk
3.        
4. Správa majetku mesta 055 - 6419 388 sprava.majetku @ kosice.sk
5. Doprava, životné prostredie, špeciálny stavebný úrad pre miestne
    a účelové komunikácie, oddelenie hlavného architekta
055 - 6419 386

doprava @ kosice.sk
zivotne @ kosice.sk
uhamke @ kosice.sk

6. Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania 055 - 6419 387 socialne @ kosice.sk
7.     
8. Osvedčovanie 055 - 6419 375 osvedcovanie @ kosice.sk
9. Podateľňa miestnych daní a poplatkov,
    výdaj oznámených zásielok, kopírovanie      
055 - 6419 232  
10. Pokladňa pre verejnosť 055 - 6419 233  
11. Podateľňa 055 - 6419 105  
12.
 
     Parkovanie – info linka:
     Vydávanie parkovacích kariet - registrácia žiadostí
     Miestnosti D-016, D-018

0915 942 983
055 - 6419 293
055 - 6419 291

parking @ kosice.sk