Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice

UPOZORNENIE !

Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A bude kvôli nepriaznivému epidemiologickému vývoju ochorenia Covid-19 od piatka 19. novembra až do odvolania pre občanov uzatvorený. Otvorená ostáva iba podateľňa.


Adresa:

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

 

Kontakt, call centrum   055 / 6419 100 - 101 - 111 

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 

zodpovednaosoba @ kosice.sk

 

 

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní 

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod,   pokladňa do 12.00 hod. 

 Platbu za miestne dane a komunálny odpad je  však možné vykonať cez samooobslužný platobný kiosk.

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 375   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
pracovisko: KPK č. 8
 

Pracoviská

telefón             e-mail *

1. Všeobecné informácie

 055 - 6419 385   

2. Komunálny odpad            

055 - 6419 100 poplatky @ kosice.sk

3. Miestne dane                   

055 - 6419 100 dane @ kosice.sk

4. Parkovanie
    Vydávanie parkovacích kariet - registrácia žiadostí
     

0915 942 983
055 - 6419 293
055 - 6419 291

parking @ kosice.sk

5. Doprava, životné prostredie, špeciálny stavebný úrad pre miestne
    a účelové komunikácie, oddelenie útvar hlavného architekta
  

pracovisko pre verejnosť uzavreté

 

doprava @ kosice.sk
zivotne @ kosice.sk
uhamke @ kosice.sk

6. Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania  

pracovisko pre verejnosť uzavreté

  socialne @ kosice.sk

7. Správa majetku mesta    

pracovisko pre verejnosť uzavreté

  sprava.majetku @ kosice.sk

8. Osvedčovanie, kopírovanie                          

055 - 6419 375 osvedcovanie @ kosice.sk

9. Pracovisko nie je obsadené        

 

10. Pokladňa pre verejnosť          

055 - 6419 233
055 - 6419 840

 

11. Podateľňa                               

055 - 6419 105