Kancelária prvého kontaktu - Magistrát mesta Košice

 UPOZORNENIE !

Magistrát mesta Košice je až do odvolania uzavretý pre verejnosť, všetky klapky z KPK sú presmerované na kl. 100.

 

Priame informácie a služby občanom mesta 
na prízemnom podlaží budovy na adrese

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

spojovateľka  055 - 6419 111

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: 

zodpovednaosoba @ kosice.sk

 

 

UPOZORNENIE - Presťahovanie pracoviska   stavebného úradu Košice - Východ

Od 1.3.2020 bolo presťahované pracovisko Referátu stavebného úradu Košice - Východ, Dvorkinova č.7, Košice do priestorov Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, Košice , trakt F, prízemie. Všetky podania týkajúce sa pôsobnosti stavebného úradu Košice - Východ prijíma podateľňa Mesta Košice.

 

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní (Magistrát mesta Košice je až do odvolania uzavretý pre verejnosť )

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod  * Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 055 - 6419 375   
E-mail: kontakt @ kosice.sk
pracovisko: KPK č. 8
 
Pracoviská telefón             e-mail *

1. Miestne dane                   

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 383 dane @ kosice.sk

2. Komunálny odpad            

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 384 poplatky @ kosice.sk
3. Pracovisko nie je obsadené    

4. Správa majetku mesta    

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 388 sprava.majetku @ kosice.sk

5. Doprava, životné prostredie, špeciálny stavebný úrad pre miestne
    a účelové komunikácie, oddelenie útvar hlavného architekta
  

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 386

doprava @ kosice.sk
zivotne @ kosice.sk
uhamke @ kosice.sk

6. Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania  

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 387 socialne @ kosice.sk
7. Pracovisko nie je obsadené    

8. Osvedčovanie                          

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 375 osvedcovanie @ kosice.sk

9. Podateľňa miestnych daní a poplatkov,
    výdaj oznámených zásielok, kopírovanie      

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 232  

10. Pokladňa pre verejnosť          

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100 

055 - 6419 233  

11. Podateľňa                               

pracovisko pre verejnosť uzavreté a kl. presmerovaná na kl. 100

055 - 6419 105  

 

     Parkovanie – info linka:
     Vydávanie parkovacích kariet - registrácia žiadostí
     Miestnosti D-016, D-018

     pracovisko pre verejnosť uzavreté

0915 942 983
055 - 6419 293
055 - 6419 291

parking @ kosice.sk