Katalóg ulíc

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese https://beta.kosice.sk/clanok/vzory-ziadosti-informacie-o-nazvoch-ulic-podnety-a-navrhy 
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Abovská Barca 04017 ---
Adamova Krásna 04018 --- Pujmanovej
Adlerova Dargovských hrdinov 04022 ---
Agátová Košická Nová Ves 04014 --- Setet utca, Tmawa ulica
Alejová Juh 04011 ---
Alešovo nábrežie Sever 04001 ---
Alšavská Vyšné Opátske 04001 ---
Alvinczyho Sever 04001 --- Thököly utca, Thököli utca, Thököliho ulica, Košíkova.
Alvinczyho Staré Mesto 04001 --- Thököly utca, Thököli utca, Thököliho ulica, Košíkova.
Alžbetina Staré Mesto 04001 --- od Hlavnej po Moyzesovu: Platea putrida (Hnilná), Fawlgass, Faulgasse (Hnilná), Forgács utca (Odpadková), Forgáčska ulica, Forgachisse Gasse (Forgáčovská), Deák Ferenc utca (Františka Deáka), Šrobárova ulica, Szathmári György utca (Juraja Satmáriho), Hnilná ulica.
Americká trieda Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda solidarity
Amurská Nad jazerom 04012 ---
Andraščíkova Barca 04017 ---
Aničkin park Západ 04011 ---
Aténska Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Atletická Sever 04001 ---
Austrálska trieda Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda priateľstva (III.stavba)
Ázijská trieda Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda priateľstva (po Európsku)
Azovská Nad jazerom 04012 ---
Bačíkova Staré Mesto 04001 --- od Hlavnej po Moyzesovu: Korona utca (Korunná ulica) - Katona utca ??, Tordássy utca (Tordássyho ulica), Molotovova ulica.
Bahýľova Barca 04017 č. 135 od r. 2013
Bajzova Staré Mesto 04001 --- Mitna ulica, Mýtna ulica, Vám utca (Mýtna ulica), Bajza József utca (Ulica Jozefa Bajzu), Rimanóczi utca (Rimanóciho ulica), Görbe utca (Krivá ulica).
Baltická Nad jazerom 04012 ---
Banícka Sever 04001 ---
Baničova Krásna 04018 --- Vietnamská
Bankov Sever 04001 ---
Barčianska Barca 04017 ---
Barčianska Juh 04017 ---
Bardejovská Západ 04011 ---
Baštová Staré Mesto 04001 --- Amschell gasse (Drozdia ulica), Rigó utca (Drozdia ulica), Basthei Gasse (Ot.p.) a Bástya utca (Baštová ulica).
Bašťovanského Dargovských hrdinov 04022 ---
Bauerova Sídlisko KVP 04023 ---
Bazalková Šebastovce 04017 ---
Bazová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Bažantia Vyšné Opátske 04001 ---
Bedľová ulica Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Belanská Staré Mesto 04001 ---
Belehradská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Bellova Staré Mesto 04001 --- Kurucz utca (Kurucká ulica), Béla utca (Belova ulica).
Benadova Dargovských hrdinov 04022 ---
Bencúrova Staré Mesto 04001 --- Baross körút (Barošova okružná), Wilsonova okružná, Engelsova ulica.
Benediktínska Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Beniakova Krásna 04018 --- od r. 1998
Benkova Krásna 04018 ---
Berlínska Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Bernatovská Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Bernolákova Západ 04011 ---
Berzeviczyho Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Beskydská Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Betliarska Pereš 04011 --- od r. 1999
Bezručova Krásna 04018 ---
Bežecká Sever 04001 ---
Biela Staré Mesto 04001 --- Bogen gasse (Oblúková ulica), Weisse Gasse (Ot.p.), Weiser gasse (Biela ulica), Fehér utca (Biela ulica), Tinódy Sebestyén utca (ulica Sebastiána Tinódyho), Tinódy utca, Dostojevského.
Bielocerkevská Dargovských hrdinov 04022 ---
Bielych albatrosov Barca 04017 č. 140 od r. 2013
Blatná Západ 04011 --- Sáros utca
Blesková Juh 04001 --- Villám utca
Bocatiova Staré Mesto 04001 --- Nejedlého
Bočiarska Šaca 04015 --- od r. 2001
Bočná Staré Mesto 04001 --- Twerrgass (Bočná alebo Priečna ulica), Fleichhackergasse, K. Normalschule gasse (ulica košickej, alebo kráľovskej Normálnej školy), Nelken gasse (Klinčeková ulica), Szégfű utca (Klinčeková ulica), Szathmáry György utca (ulica Juraja Satmáriho), Kassai István utca (ulica košického Štefana), ulica Ivana Krasku, Kraskova ulica.
Borievková Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2014
Borodáčova Barca 04017 ---
Borovicová Šaca 04015 ---
Bosákova Staré Mesto 04001 ---
Bottova Staré Mesto 04001 --- Krankenhaus gasse (Nemocničná ulica), Közkorház utca (Všeobecnonemocničná ulica), Attila utca (Attilova ulica), Kuzmányho ulica, Bem utca (Bemova ulica).
Branisková Staré Mesto 04001 ---
Bratislavská Západ 04011 ---
Brečtanová Západ 04011 --- Agátová (časť)
Brestová Košická Nová Ves 04014 ---
Breznianska Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Brezová Juh 04001 ---
Brigádnická Západ 04011 ---
Brnenská Západ 04011 --- gramaticky správny názov: Brnianska
Brodná Džungľa 04001 ---
Bronzová Barca 04017 ---
Bruselská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Brusnicová Ťahanovce 04013 ---
Budanová Kavečany 04001 ---
Budapeštianska Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Budovateľská Šaca 04015 ---
Buková Košická Nová Ves 04014 ---
Bukovecká Nad jazerom 04012 --- od Baltickej po Donskú: Bajkalská
Bukureštská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Bulharská Juh 04001 ---
Buzinská Šaca 04015 ---
Buzulucká Dargovských hrdinov 04022 ---
Bystrická Pereš 04011 ---
Cesta do Hanisky Šaca 04015 č. 77 od r. 2006
Cesta na Jahodnú Sever 04001 ---
Cesta pod Hradovou Sever 04001 ---
Cezmínová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r.2014
Cimborkova Sever 04001 --- Álmos utca
Cínová Barca 04017 --- Jašíkova
Cintorínska Juh 04001 ---
Cirbusovej Barca 04017 ---
Clementisova Dargovských hrdinov 04022 ---
Cottbuská Sídlisko KVP 04023 ---
Cyklistická Sever 04001 ---
Cyprusová Sever 04001 ---
Czambelova Staré Mesto 04001 --- Vitéz utca
Čajakova Staré Mesto 04001 --- Liliom utca (Ľaliová ulica), Korvin utca, Korvínova ulica, Ulica Jána Čajaka.
Čajkovského Staré Mesto 04001 --- Sas utca (Orlia ulica), Liszt Ferenc utca (Ulica Františka Liszta).
Čapajevova Západ 04011 ---
Čárskeho Sever 04001 --- Mladých stavbárov
Čechovova Krásna 04018 ---
Čerešňová Košická Nová Ves 04014 --- od r. 2000
Čergovská Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Čermeľská cesta Sever 04001 --- Csermelyvölgyi út (Cesta Čermeľského údolia), Čermeľská trieda.
Čermeľské prielohy Sever 04001 ---
Čermeľské údolie Sever 04001 ---
Červený breh Sever 04001 ---
Červený rak Juh 04011 č. 120 od r. 2010
Česká Sever 04001 ---
Československého odboja Západ 04011 ---
Československej armády Staré Mesto 04001 --- Strasse nach Zipsen (Cesta na Spiš), Via commercialis scepusiensis (Obchodná spišská cesta), Via a Scepusio et Banko (Cesta na Spiš a Bankov), Stará Spišská cesta, Bankó utca (Bankovská ulica), Bankowska ulica, Kalváriai – Bankói utca (Kalvársko – Bankovská ulica), Kalvária utca (Kalvárska ulica), Kalvarska ulica, Kalvárska ulica, Československej armády.
Čičky-majer Západ 04023 ---
Čiernomorská Nad jazerom 04012 ---
Čingovská Nad jazerom 04012 --- od Dneperskej po Ladožskú: Bajkalská
Čínska Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Čkalovova Barca 04017 ---
Člnková Džungľa 04001 ---
Čordákova Sídlisko KVP 04023 ---
Dargovská Staré Mesto 04001 --- Dobrianského, Dluhi kut, Hosszu szúgoly (Dlhý kút), Bálvány utca (Modlárska ulica), Modlárska ulica.
Ďatelinová Šebastovce 04017 ---
Dénešova Sídlisko KVP 04023 ---
Detvianska Sever 04001 ---
Diamantová Západ 04011 --- Čs.výsadkárov
Dneperská Nad jazerom 04012 ---
Dobšinského Sever 04001 ---
Domčeková Juh 04001 ---
Dominikánske námestie Staré Mesto 04001 --- Hindter der Closter (Za kláštorom), Dominicaner platz, Domonkos piacz (Dominkánske námestie), Szent Domonkos tér (Námestie svätého Dominika), Dimitrovovo námestie. Uličná časť mala tieto názvy: Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica.
Donská Nad jazerom 04012 ---
Dopravná Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Dr. Kostlivého Staré Mesto 04001 --- Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica, Dr. Kostlivého.
Drabova Sídlisko KVP 04023 ---
Drevný trh Staré Mesto 04001 --- Fa piacz (Drevný trh), Petőfi tér (Petőfiho námestie), Nám. M. M. Hodžu (?), Námestie Janka Kráľa, Fučíkovo námestie.
Drieňová Dargovských hrdinov 04001 ---
Drocárov park Sídlisko KVP 04023 ---
Drozdia Vyšné Opátske 04001 ---
Družicová Nad jazerom 04012 ---
Družstevná Sever 04001 ---
Dubová Vyšné Opátske 04001 ---
Dúbravská Šaca 04015 ---
Dúhová Juh 04001 --- Szivárvány utca
Ďumbierska Sever 04001 ---
Dunajská Juh 04001 ---
Dvorkinova Dargovských hrdinov 04022 ---
Edisonova Krásna 04018 ---
Európska trieda Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda družby
Exnárova Dargovských hrdinov 04022 ---
Fábryho Dargovských hrdinov 04022 ---
Fakľová Sever 04001 ---
Fándlyho Barca 04017 ---
Fatranská Západ 04011 č. 141 od r. 2013
Fejova Juh 04001 ---
Feketeova pažiť Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Feldov park Staré Mesto 04001 č. 189 od r. 2017
Festivalové námestie Staré Mesto 04001 ---
Festivalové námestie Sever 04001 ---
Fialková Západ 04011 ---
Fibichova Juh 04001 ---
Fiľakovská Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Floriánska Staré Mesto 04001 --- Sw. Floriana ulica, Szent Florián utca, Florián utca, Ménešiho ulica. Vyčlenili sa z nej ulice Dolný a Horný breh a pohltila ulice Hviezdovú a Pivničnú.
Franckova Juh 04001 ---
Františkánska Staré Mesto 04001 --- A.Józsefa - Najstaršie meno, podobu a šírku ulice nepoznáme. Františkánskou sa mohla stať až v prvej polovici 15. storočia, po príchode rádu do Košíc. Po väčšinu svojej existencie niesla meno po františkánskych mníchoch: Franziscaner gasse (Františkánska ulica), Franciskánus utca (Františkánska ulica), ulica Józsefa Attilu, Attilova ulica.
Furčianska Košická Nová Ves 04014 --- Kyjevská
Gagarinovo námestie Nad jazerom 04012 ---
Galaktická Nad jazerom 04012 ---
Galgovecká Juh 04011 č. 87 od r. 2006
Garbiarska Staré Mesto 04001 --- Timár utca (Garbiarska ulica), Kozarska ulica.
Gaštanová Juh 04001 ---
Gavlovičova Barca 04017 ---
Gazdovská Kavečany 04001 ---
Gelnická Pereš 04011 ---
Gemerská Juh 04011 ---
Gerlachovská Sever 04001 ---
Goetheho Krásna 04018 --- Nekrasovova
Gogoľova Sever 04001 ---
Goldírova Krásna 04018 ---
Golianova Krásna 04018 ---
Gorkého Staré Mesto 04001 --- Hernádska ulica, Hernád utca (Hornádska ulica), Hernád sor (Hornádsky riadok), Gátsor (Haťový riadok), Haťové riadky, Erzsébet királyné part (Nábrežie kráľovnej Alžbety).
Gorovecká Kavečany 04001 ---
Grešákova Staré Mesto 04001 --- Imaház utca (Modlitebná ulica), Modlitebná ulica, Ždanovova ulica.
Gudernova Západ 04011 ---
Haburská Pereš 04011 ---
Hájnická Vyšné Opátske 04001 ---
Hanojská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Harčarova Krásna 04018 --- od r. 1999
Harmančeková Šebastovce 04017 ---
Harmincova Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Havanská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Haviarska Staré Mesto 04001 ---
Havlíčkova Sever 04001 --- Almássy utca, Almássyho ulica.
Hečkova Barca 04017 ---
Hellova Západ 04011 ---
Helsinská Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Estónska
Hemerkova Sídlisko KVP 04023 ---
Herlianska Košická Nová Ves 04014 --- 1. päťročnice, Hrušková
Heydukova Sever 04001 ---
Hlavná Staré Mesto 04001 --- Circulus (Okruh), Forum (Námestie), Theatrum (Javisko), Ring (Rínok), Platea principalis (Hlavná ulica), Hauptgasse (Hlavná ulica), Insula (Ostrov), Insel (Ostrov), Kenyér piacz, (Chlebný trh), Fő utca (Hlavná ulica), Štefánikova ulica, Ulica V.I.Lenina, Leninova ulica, Hlavná ulica.
Hlavné námestie Staré Mesto 04001 --- Szent Erzsébet tér (Námestie svätej Alžbety), Fő tér, Leninovo námestie, Hlavné námestie.
Hlinkova Sever 04001 --- Duklianskych hrdinov
Hlohová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Hodonínska Západ 04011 ---
Hollého Juh 04001 --- Havrana ulica, Holló utca (Havrania ulica), Spirkó Ágoston utca (Ulica Augustína Špirku).
Holubyho Juh 04001 ---
Horná Krásna 04018 ---
Hornádska Džungľa 04001 ---
Horolezecká Sever 04001 --- Spartakiádna
Horovova Barca 04017 ---
Hrabová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Hradbová Staré Mesto 04001 --- Blumen gasse (Kvetná ulica), Virág utca (Kvetná ulica), Vársáncz utca (Ulica mestských hradieb), Varšanská ulica.
Hraničná Barca 04017 ---
Hrbová Sever 04001 --- od r. 2002
Hrebendova Luník IX 04011 ---
Hríbová ulica Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Hrnčiarska Staré Mesto 04001 --- Hafner gasse (Hrnčiarska ulica), Fazekas utca (Hrnčiarska ulica).
Hroncova Sever 04001 --- Kukurusna ulica, Kukuritza utca, Kölcsey utca, Kölcseyho ulica, Marxova ulica, Kótayho ulica.
Hronská Západ 04011 ---
Humenská Západ 04011 ---
Huncovská Sever 04001 ---
Hurbanova Sever 04001 --- Kálmán utca (Kolomanova ulica), Thaly Kálmán utca (Ulica Kolomana Thalyho).
Husárska Staré Mesto 04001 --- Ungárová - časť (or.č.1)
Husárska Západ 04011 č. 125 Via Myszlokaiensis inferior (Dolná myslavská cesta), Skowranska ulica, Pacsirta utca (Škovránčia cesta), Huszár utca (Husárska ulica), Ungárova ulica.
Húskova Sídlisko KVP 04023 ---
Hutnícka Staré Mesto 04001 --- Solkolský sad, Sokol liget
Hviezdoslavova Staré Mesto 04001 --- Vieh Marckt (Dobytčí trh), Zimmer platz (Tesársky pľac), Épitészi tér (Stavebné námestie), Ferenc József tér (Námestie Františka Jozefa), Ferenc József körút (Okružná Františka Jozefa), Hviezdoslavova okružná.
Hvozdíkov park Staré Mesto 04001 č. 119 od r. 2010
Chalupkova Sever 04001 ---
Charkovská Dargovských hrdinov 04022 ---
Chmeľníky Myslava 04016 ---
Chrastie Sever 04001 ---
Chrómová Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Idanská Západ 04011 ---
Inžinierska Západ 04011 ---
Ipeľská Západ 04011 ---
Irkutská Nad jazerom 04012 ---
Jabloňová Šaca 04015 ---
Jačmenná Vyšné Opátske 04001 ---
Jahodová Sever 04001 --- Jahodná
Jakobyho Staré Mesto 04001 --- Zoltán utca (Zoltánova ulica), Kolískova ulica, Ráškyho ulica.
Jaltská Dargovských hrdinov 04022 ---
Jána Pavla II Sídlisko KVP 04023 č. 92 od roku 2007 pôvodne Lechkého
Janigova Sídlisko KVP 04023 ---
Janitorova Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Jánošíkova Juh 04001 ---
Jantárová Juh 04001 --- Olbrachtova, Revolučná
Jantárové námestie Západ 04011 --- Nám.Čs.samopalníkov
Jarabinová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Jarková Šaca 04015 ---
Jarmočná Juh 04001 ---
Jarná Staré Mesto 04001 --- Pilsudsky utca
Jaseňová Košická Nová Ves 04014 ---
Jasovská Pereš 04011 ---
Jasovská Lorinčík 04011 --- od r. 2017
Jasuschova Sídlisko KVP 04023 ---
Javorová Juh 04001 ---
Jazdecká Sever 04001 ---
Jazerná Juh 04012 ---
Jazmínová Západ 04011 ---
Jazvečia Ťahanovce 04013 ---
Jedlíkova Západ 04011 ---
Jedľová Sever 04001 --- Janouškova, Jabloňová
Jegorovovo námestie Dargovských hrdinov 04022 ---
Jelenia Vyšné Opátske 04001 ---
Jelšavská Pereš 04011 --- od r. 1999
Jelšová Vyšné Opátske 04022 č. 153 od r. 2012, preschválená v r. 2014
Jenisejská Nad jazerom 04012 ---
Jesenná Staré Mesto 04001 --- Tisza I. utca
Jesenského Staré Mesto 04001 --- Lisskova ulica, Róka utca (Líščia ulica), Jókai utca, Jókaiho ulica.
Jihlavská Západ 04011 ---
Jilemnického Staré Mesto 04001 ---
Jiskrova Staré Mesto 04001 --- Arpád utca (Arpádova ulica), Bezerédy utca (Bezerédyho ulica).
Juhoslovanská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Junácka Sever 04001 ---
Južná trieda Juh 04001 --- Via regia versus Pestin et Tokaj et Szebes (Kráľovská cesta do Pešte, Tokaja a Šebastoviec), Stredna ulica, Közép utca (Stredná ulica), Pesti út (Peštianska cesta), Peštianska trieda, Švehlova trieda, Honvédek útja (Domobranecká cesta), Trieda Červenej armády, Trieda Sovietskej armády.
Južné nábrežie Vyšné Opátske 04001 --- Kozép utcza (Ot.p.), Pesti út, Peštianska tr. – Švehlova ?, Honvédek útja, Trieda Červenej armády, Trieda Sovietskej armády
K ihrisku Kavečany 04001 ---
K lesu Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
K letisku Barca 04017 č. 123 od r. 2012
K majeru Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Kadlubská Kavečany 04001 ---
Kalinčiakova Juh 04001 ---
Kalinovská Dargovských hrdinov 04022 ---
Kameničná Poľov 04015 ---
Kamenná Šaca 04015 ---
Kapustná Barca 04017 ---
Karlovarská Západ 04011 ---
Karpatská Staré Mesto 04001 ---
Kasárenské námestie Staré Mesto 04001 --- Cassernen Gasse (Kasárenská ulica), Cassernen Platz (Kasárenské námestie), Kaszárnya piacz, Laktanya tér (Kasárenské námestie), Kasárnické nám., Mussolini tér (Mussoliniho námestie), Nám. gen. Viesta (?), Lumumbovo námestie, Lumumbova.
Kaspická Nad jazerom 04012 ---
Kaštieľna Šaca 04015 --- Vodná
Katkin park Západ 04011 ---
Kavečianska cesta Sever 04001 ---
Keldišova Krásna 04018 ---
Kertésova Krásna 04018 --- Černiševského
Kežmarská Západ 04011 --- vznikla spojením: Černockého a Steinerovej
Kisdyho Sever 04001 --- Makarenkova
Kladenská Krásna 04018 --- gramaticky správny názov: Kladnianska
Klimkovičova Sídlisko KVP 04023 ---
Klinčeková Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Kmeťova Staré Mesto 04001 --- Szent László utca (Svätoladislavská ulica), Swateho Ladislawa ulica, Ulica svätého Ladislava, Ulica Andreja Kmeťa.
Komenského Sever 04001 --- Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského Staré Mesto 04001 --- Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského park Sever 04001 ---
Končistá Sever 04001 ---
Konopná Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Konvalinková Západ 04011 ---
Kopečná Kavečany 04001 ---
Kórejská Juh 04001 ---
Korýtková Džungľa 04001 ---
Kosatcová Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Kostolianska cesta Sever 04001 ---
Kostolná Sever 04001 ---
Kostrova Barca 04017 ---
Košťova Juh 04001 ---
Kováčska Staré Mesto 04001 --- Platea fabrorum, Schmied Gasse, Schmit Gasse, Platea Sclavorum, Windische Gasse, Schmidt Gasse, Tot utca (Slovenská ulica), Kovács utca, Kováčska ulica, Ulica A. Prídavku.
Kovaľská Poľov 04015 ---
Kozáková ulica Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Kpt. Jaroša Dargovských hrdinov 04022 ---
Kpt. Nálepku Staré Mesto 04001 --- Žaby kut, Béka szugoly (Žabí kút), Honvéd utca (Domobranecká ulica), Domobranská ulica, Domobranecká ulica, Benczúr Gyula utca (Ulica Júliusa Bencúra), Ulica maršala Titu. Béka zugoly
Krajná Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Krakovská Juh 04011 ---
Králičia Vyšné Opátske 04001 ---
Krasiňského Juh 04001 ---
Krásnohorská Pereš 04011 ---
Krátka Barca 04017 ---
Krčméryho Luník IX 04011 ---
Kremnická Západ 04011 ---
Krivá Juh 04001 --- Kollárova pripojená ku Krivej
Križinova Krásna 04018 --- Kubánska
Krmanova Staré Mesto 04001 --- Gelbe Gasse (Žltá ulica), Sárga utca (Žltá ulica), Kertész utca (Záhradnícka ulica), Darvas Imre utca (Ulica Imricha Darvasa), Balassa Zsuzsanna utca (Ulica Zuzany Balašovej), Ulica Daniela Krmana.
Krompašská Pereš 04011 ---
Krosnianska Dargovských hrdinov 04022 ---
Krupinská Sever 04001 ---
Ku Bangortu Myslava 04016 ---
Ku Gardu Poľov 04015 ---
Ku hájovni Myslava 04016 č. 88 od r. 2006
Ku mlynu Šaca 04015 ---
Ku potoku Myslava 04016 --- od r. 2002
Ku štrkovisku Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Kubíková Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Kukučínova Juh 04001 --- Kinizsi utca (Kinižiho ulica), Kinizsiho ulica.
Kukuričná Vyšné Opátske 04001 ---
Kupeckého Juh 04001 ---
Kurská Dargovských hrdinov 04022 ---
Kustrova Sever 04001 --- Zväzácka
Kuzmányho Staré Mesto 04001 --- Exercir platz (Cvičisko), Xistus nationum (Alej národov), Promenade, Felső, Közép, Alsó Külsétány (Vyšná, Stredná, Nižná promenáda), Bethlen Gábor körút, Bethlen körút (Betlenova okružná), Bethlenova okružná, Kuzmányho okružná.
Kvetná Šaca 04015 ---
Kysucká Západ 04011 ---
Laborecká Západ 04011 ---
Lackova Krásna 04018 --- Šmidkeho
Ladožská Nad jazerom 04012 ---
Ľanová Barca 04017 ---
Lermontovova Staré Mesto 04001 --- Moyzesova ulica, Sibrik utca (Löfflerova ulica).
Lesná Sever 04001 ---
Lesnícka Západ 04011 ---
Letecká Sever 04001 ---
Letná Sever 04001 --- Nyár utca (Letná ulica), Prohászka Ottokár utca, Švermova ulica.
Letná Staré Mesto 04001 --- Nyár utca (Letná ulica), Prohászka Ottokár utca, Švermova ulica.
Levanduľová Šebastovce 04017 č. 102 od r. 2008
Levická Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Levočská Nad jazerom 04012 --- od Donskej po Dneperskú: Bajkalská
Lidické námestie Dargovských hrdinov 04022 ---
Liesková Vyšné Opátske 04001 ---
Lichardova Juh 04001 ---
Lipová Juh 04001 ---
Liptovská Sever 04001 ---
Löfflerova Staré Mesto 04001 --- Sibrik utca, Šibrikova ulica, Kukoreliho ulica.
Lomená Staré Mesto 04001 --- Tört utca
Lomnická Sever 04001 ---
Lomonosovova Juh 04001 ---
Londýnska Juh 04001 ---
Lorinčík Lorinčík 04011 ---
Lovecká Kavečany 04001 ---
Lubina Nad jazerom 04012 ---
Lučenecká Západ 04011 ---
Lúčna Šaca 04015 ---
Lúčnicová ulica Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Ludmanská Juh 04001 ---
Ľudová Západ 04011 --- Ľudových milícií
Ludvíkov dvor Šaca 04015 ---
Lupkovská Dargovských hrdinov 04022 ---
Lyžiarska Kavečany 04001 ---
Macákova Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Maďarská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Madridská Ťahanovce 04013 --- Turkménska
Magdalénska Sever 04001 ---
Magnezitárska Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Magnezitárska Ťahanovce 04013 ---
Magurská Staré Mesto 04001 ---
Májová Sever 04001 ---
Malá Staré Mesto 04001 --- Kis utca, Radlinského
Malinová Sever 04001 ---
Maloidanská Šaca 04015 ---
Mánesova Sever 04001 ---
Markušova Západ 04011 ---
Maršala Koneva Dargovských hrdinov 04022 ---
Martinská Západ 04011 ---
Masarykova Staré Mesto 04001 --- Zahradnjcka ulica, Kertész utca (Zahradnícka ulica), Kertész tér (Zahradnícke námestie), Klobusitzky körút (Klobušického okružná), Masarykova okružná, Deák Ferenc körút (Okružná Františka Deáka), Marxova ulica.
Maša Myslava 04016 ---
Matičná Barca 04017 ---
Matuškova Západ 04011 ---
Maurerova Dargovských hrdinov 04022 ---
Mäsiarska Staré Mesto 04001 --- Platea Lanionum, Platea carnificum, Fleischhacker Gasse, Fleischhauer Gasse, Mészáros utca (Mäsiarska ulica), Sverdlovova ulica. Začiatkom 18. storočia mal jej zúžený úsek vedúci na dnešnú Alžbetinu ulicu meno Dominicaner Gassl (Dominikánska ulička).
Medená Barca 04017 --- Čulenova
Medická Západ 04011 ---
Medzevská Pereš 04011 --- od r. 1999
Medzi mostami Džungľa 04001 --- v r. 2002 názov preložený z MČ Sever do MČ Džungľa
Mengusovská Sever 04001 ---
Mestský park Staré Mesto 04001 --- Stadt Wiesen (Mestské lúky), Städtische Wiese (Mestská lúka), Hanfischka, Delamanská záhrada, Fischerka (Fišerova lúka), Szécsényi tér (Séčéniho námestie), Széchényi rét, liget (Séčéniho lúka, park), Sokolský sad, Sokol liget (Sokolský park), Sad maršála Petrova, Sad generála Petrova (Petrovov sad).
Meškova Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Meteorová Nad jazerom 04012 ---
Mierová Šaca 04015 ---
Michalovská Západ 04011 ---
Mikovíniho Západ 04011 ---
Milosrdenstva Juh 04001 --- Maárova
Minská Krásna 04018 --- Minská - časť
Miškovecká Juh 04011 --- v niektorých mapách "Miškolcská"
Mládežnícka Šaca 04015 ---
Mliečna Košická Nová Ves 04014 --- 19.januára
Mlynárska Juh 04001 --- Molnár utca (Mlynárska ulica), Pázmány utca (Pázmaňova ulica).
Mlynská Staré Mesto 04001 --- Platea molaris, Mühlgasse, Malom utca (Mlynská ulica), Kossuth Lajos utca (Ulica Ľudovíta Kossutha), Ulica Dr. Edvarda Beneša, Benešova ulica, Stalingradská ulica, Ulica generála Petrova, Petrovova ulica.
Močiarna Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Modranská Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Mojmírova Staré Mesto 04001 --- Gyula utca (Ďulova ulica – to nie je meno, ale kmeňová hodnosť u Staromaďarov), Kisdy Benedek utca (Ulica Benedikta Kišdyho).
Moldavská cesta Juh 04011 ---
Moldavská cesta Západ 04011 ---
Mongolská Juh 04001 ---
Moravská Sever 04001 ---
Mosadzná Barca 04017 --- Friedova
Moskovská trieda Sídlisko KVP 04023 ---
Moskovská trieda Západ 04023 ---
Moyzesova Staré Mesto 04001 --- Exercir platz (Cvičisko), Xistus nationum (Alej národov), Promenade Felső - Közép - Alsó Külsétány (Horná - Stredná - Dolná promenáda), Rákoczi körút, Rákociho okružná, Moyzesova okružná. Niektoré staršie mená má spoločné s Kuzmányho ulicou.
Mozartova Krásna 04018 ---
Mudroňova Juh 04001 --- Sabolova
Muránska Staré Mesto 04001 ---
Murgašova Staré Mesto 04001 --- Aba utca, Abova ulica, Katona korház tér (?).
Muškátová Západ 04011 ---
Myslavská Myslava 04016 --- od r. 1983
Na banisegu Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Na Brehu Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Na Demetri Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Na Demetri Ťahanovce 04013 ---
Na doline Košická Nová Ves 04014 --- Ľubochnianska
Na hájiku Ťahanovce 04013 ---
Na hore Dargovských hrdinov 04022 č. 124 od r. 2012
Na Horke Kavečany 04001 č. 95 od r. 2007
Na Kalvárii Sever 04001 ---
Na Kope Myslava 04016 --- od r. 1983
Na Kope I Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope II Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope III Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope IV Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope IX Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope V Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VI Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VII Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VIII Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope X Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na močidlách Krásna 04018 č. 75 od r. 2005
Na pažiti Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Na Rožku Kavečany 04001 ---
Na sihoti Ťahanovce 04013 ---
Na stráni Sever 04001 ---
Na šajbe Sever 04001 ---
Na záhumní Šaca 04015 ---
Nábrežná Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Nad Belogradom Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Nad záhradami Poľov 04015 č. 142 od r. 2013
Námestie Jána Mathého Sever 04001 č. 133 Nám. W. Piecka, Nám. Nádeje.
Námestie Košických mučeníkov Nad jazerom 04012 --- od r. 1992
Námestie kozmonautov Nad jazerom 04012 ---
Námestie L. Novomeského Staré Mesto 04001 ---
Námestie Maratónu mieru Staré Mesto 04001 --- Épitészi piacz (Stavebné námestie), Ferencz József tér (Námestie Františka Jozefa), Husitské námestie, Báthory István tér (Námestie Štefana Báthoryho), Stalinovo námestie, Námestie generalissima Stalina.
Námestie mladých poľnohospodárov Barca 04017 ---
Námestie oceliarov Šaca 04015 ---
Námestie osloboditeľov Staré Mesto 04001 ---
Námestie Sándora Máraiho Staré Mesto 04001 č. 136 od r. 2013
Námestie slobody Staré Mesto 04001 ---
Námestie sv. Cyrila a Metoda Krásna 04018 č. 143 od r. 2013
Námestie sv. Vavrinca Lorinčík 04011 č. 200 od r. 2018
Napájadlá Nad jazerom 04012 ---
Narcisová Západ 04011 ---
Národná trieda Sever 04001 ---
Národné námestie Sever 04001 --- Nemzeti tér
Národné námestie Staré Mesto 04001 --- Nemzeti tér
Němcovej Sever 04001 ---
Nemessányiho Šaca 04015 č. 77 od r. 2006
Nerudova Juh 04001 ---
Nešporova Západ 04011 ---
Nevädzová Vyšné Opátske 04001 ---
Niklová Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Nitrianska Sever 04001 ---
Nivky Kavečany 04001 ---
Nižná úvrať Vyšné Opátske 04001 ---
Nižné Chmeľníky Myslava 04016 --- od r. 2000
Nižné Kapustníky Juh 04012 --- (or.č.1 a 2)
Nižné Kapustníky Juh 04001 --- (ostatné or.č. mimo č.1 a 2 )
Nižný Heringeš Vyšné Opátske 04001 ---
Nová Krásna 04018 ---
Novobanská Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Obchodná Západ 04011 ---
Oblá Kavečany 04001 ---
Obrancov mieru Sever 04001 ---
Odborárska Sever 04001 ---
Olivová Sever 04001 ---
Omská Juh 04001 ---
Ondavská Západ 04011 ---
Opálová Západ 04011 --- Čs.prieskumníkov
Opatovská cesta Vyšné Opátske 04001 ---
Opátska Krásna 04018 --- Černigovská
Oravská Sever 04001 ---
Orechová Dargovských hrdinov 04001 ---
Orgovánová Západ 04011 ---
Orlia Staré Mesto 04001 ---
Orná Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť, Hlinná
Ortoviská Krásna 04018 --- Minská, Úzka
Ortvaňová Košická Nová Ves 04014 --- Leningradská
Osiková Vyšné Opátske 04001 ---
Ostravská Juh 04011 ---
Ostrovského Juh 04001 ---
Oštepová Juh 04001 ---
Ovocná Barca 04017 ---
Ovručská Dargovských hrdinov 04022 ---
Ovsená Vyšné Opátske 04001 ---
Pajorova Staré Mesto 04001 --- Ulica Jozefa Pajora - Severný úsek - Weg zur Städtische Papiers Mühle (Cesta k mestským papierovým mlynom), A papyriaca mola descendens (Vedúca k papierovým mlynom), Baróthy Szabó Dávid utca (Baróthy Szabova ulica) a Baróthy Szabova ulica. Južný úsek - Sväteho Josefa ulica, Szent Jósef utca, Szent Józef utca, Józef utca, Josefova ulica, Jozefská ulica, Baróty Szabó Dávid utca (Ulica Dávida Baróthy Szabóa).
Palackého Juh 04001 --- Nádor u., Eperjesi u., Palatínska ul., Vám utca.
Palackého Staré Mesto 04001 --- Nádor u., Eperjesi u., Palatínska ul., Vám utca.
Palárikova Juh 04001 --- Malá pažitná ulica, Kis ludmány utca, Szerecsén utca, Saracénska ulica, Murínska ulica, Pataky Tibor utca (Ulica Tibora Patakyho).
Palkovičova Sever 04001 ---
Palmová Sever 04001 ---
Panelová Juh 04001 ---
Papradia Šebastovce 04017 ---
Parčík Jozefa Psotku Juh 04001 č. 165 od r. 2016
Park Angelinum Staré Mesto 04001 --- Námestie Februárového víťazstva
Park duklianskych obetí Sever 04001 --- Park duklianskych hrdinov
Park mládeže Sever 04001 ---
Park obrancov mieru Sever 04001 ---
Partizánska Juh 04001 ---
Pasienková Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť, Na močidlách
Pasteurova Juh 04001 ---
Pasteurovo námestie Juh 04001 ---
Paulínyho Juh 04011 ---
Pažitná Poľov 04015 ---
Pekinská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Pekná Juh 04001 ---
Perešská Pereš 04011 ---
Perlová Juh 04001 ---
Petzvalova Západ 04011 ---
Pezinská Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Pieninská Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Piesočná Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Piešťanská Západ 04011 ---
Platanová Juh 04001 ---
Platinová Barca 04017 č. 166 od r. 2016
Plávková ulica Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Plťová Džungľa 04001 ---
Plzenská Západ 04011 ---
Pod Furčou Dargovských hrdinov 04001 ---
Pod Gruntom Myslava 04016 --- od r. 1983
Pod horou Myslava 04016 --- od r. 1983
Pod hrabinou Myslava 04016 --- od r. 1983
Pod hrebienkom Vyšné Opátske 04001 ---
Pod kaštieľom Sever 04001 ---
Pod Stavencom Šaca 04015 --- od r. 1998 (pôvodný návrh Čeriacka)
Pod šiancom Sever 04001 ---
Pod vinicami Vyšné Opátske 04001 ---
Pod Vitalinou Kavečany 04001 č. 127 od r. 2012
Pod vlekom Sever 04001 ---
Podbeľová Šebastovce 04017 ---
Podjavorinskej Luník IX 04011 ---
Podkamenná Kavečany 04001 ---
Podnikateľská Barca 04017 ---
Podtatranského Staré Mesto 04001 --- Rehora Urama Podtatranského, Premontrei utca (Premonštrátska ulica).
Pokojná Barca 04017 ---
Polárna Nad jazerom 04012 ---
Polesná Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Polianska Sever 04001 ---
Pollova Krásna 04018 č. 73 od r. 2005
Poľná Košická Nová Ves 04014 ---
Poloninská Lorinčík 04011 č. 118 od r.2010
Poľovnícka Západ 04011 --- Zväzarmovská
Poľovská Poľov 04015 ---
Poľská Juh 04001 ---
Poludníková Nad jazerom 04012 ---
Poničanova Barca 04017 ---
Popradská Západ 04011 --- (ostatné or.č. mimo párnych č.2-56)
Popradská Západ 04001 --- (párne or.č.2-56)
Postupimská Dargovských hrdinov 04022 ---
Poštová Staré Mesto 04001 --- Krotengass (Košová ulica), Rotte Gasse (Červená ulica), Brau Gasse (Pivovarská ulica), Bräuhaus Gasse (Pivovarská ulica), Serház utca (Pivovarská ulica), Sörház utca (Pivovarská ulica), Pósta utca (Poštová ulica), Rumanova ulica, Gróf Teleki Pál utca (Ulica grófa Pavla Telekiho), Šmeralova ulica, Pivovarská ulica.
Potočná Sever 04001 ---
Považská Západ 04011 ---
Povrazová Myslava 04016 --- od r. 1983
Povstania českého ľudu Dargovských hrdinov 04022 ---
Požiarnická Juh 04001 --- Major utca, Majerská ulica, Blanár Béla utca (Ulica Vojtecha Blanára), Maxoňova ulica.
Prasličková Šebastovce 04017 ---
Prašná Krásna 04018 ---
Pražská Západ 04011 ---
Prešovská cesta Staré Mesto 04001 --- Eperjesi út., Prešovská trieda.
Prešovská cesta Dargovských hrdinov 04022 --- Eperjesi út., Prešovská trieda.
Prešovská cesta Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Eperjesi út., Prešovská trieda.
Prešovská cesta Vyšné Opátske 04001 --- Eperjesi út., Prešovská trieda.
Pri bitúnku Juh 04001 --- Béla utca (Vojtešská ulica), Vágóhíd utca (Jatočná ulica).
Pri hati Sídlisko Ťahanovce 04001 ---
Pri Hornáde Krásna 04018 --- Kujbiševská
Pri Hrušove Ťahanovce 04013 ---
Pri jazdiarni Staré Mesto 04001 --- Bačíkova (časť pri Športovej hale)
Pri Krásnej Nad jazerom 04012 ---
Pri Miklušovej väznici Staré Mesto 04001 --- Gemöllte Gasse (Maľovaná ulica), Büttlgass, Püttlgass, Büttelgasse (to všetko je Drábska, alebo Väzenská ulica), Jezuitská, Tömlőcz utca (Väzenská ulica), Kalvin tér (Kalvínovo námestie), Kalvínova ulica, Ulica pri Miklušovej väznici.
Pri nemocnici Juh 04001 ---
Pri plynárni Staré Mesto 04001 --- Gázgyár ut.
Pri pošte Barca 04017 --- gen.Gastiloviča
Pri prachárni Juh 04011 ---
Pri salaši Barca 04017 --- od r. 2000
Pri sídlisku Krásna 04018 --- Fadejevova
Pri Teleku Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Pri vagovni Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Pri železničnej stanici Barca 04017 --- od r. 2000
Pribinova Staré Mesto 04001 --- Salniter Gasse, Salétrom utca (Sanitrová ulica), Apponyi Albert utca (Ulica Alberta Apponiho).
Priemyselná Staré Mesto 04001 ---
Prievidzská Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Príkra Vyšné Opátske 04001 ---
Prof. Jána Kňazovického Staré Mesto 04001 č. 164 od Moyzesovej po Kuzmányho: Hunyadiho ulica, Ulica maršála Malinovského, Malinovského, Galenova.
Protifašistických bojovníkov Staré Mesto 04001 --- Barkóczi utca (Barkóciho ulica), Éder Ödön utca (Ulica Edmunda Édera), Churchillova ulica, Širokého ulica, Ulica Viliama Širokého.
Prúdová Džungľa 04001 ---
Prvosienková Vyšné Opátske 04001 --- Nižný Herigeš
Pšeničná Vyšné Opátske 04001 ---
Púchovská Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Púpavová Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Puškinova Staré Mesto 04001 --- Canalgasse (Kanálová ulica), Csatorna utca (Kanálová ulica), Kazinczy Ferenc utca (Ulica Františka Kazinciho).
Pytliacka Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Račí potok Sever 04001 ---
Račianska Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Račkov park Staré Mesto 04001 č. 189 od r. 2017
Radlinského Barca 04017 ---
Raketová Nad jazerom 04012 ---
Rampová Džungľa 04001 --- Sorompó út
Rampová Sever 04001 --- Sorompó út
Ranná Šaca 04015 ---
Rastislavova Juh 04001 --- Via lateralis versus Barczam infra colem patibuli ad magazinum pulverum et campum (Bočná cesta do Barce pod Šibennou horou k prachárni a do poľa), Bárcai út (Barčianska cesta), Tárnok utca (Klenotničná ulica), Korház utca (Nemocničná ulica).
Rázusova Juh 04001 --- Dobó utca (Dobóova ulica).
Ražná Vyšné Opátske 04001 ---
Rehoľná Krásna 04018 --- Dzeržinského
Repíková Šebastovce 04017 ---
Repná Ťahanovce 04013 ---
Rešov majer Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Revúcka Pereš 04011 ---
Rímska Juh 04001 ---
Riznerova Juh 04001 ---
Robotnícka Západ 04011 ---
Rokycká Kavečany 04001 ---
Roľnícka Vyšné Opátske 04001 ---
Rooseveltova Staré Mesto 04001 --- Rosen Gasse (Ružová ulica), Rózsa utca (Ružová ulica), Gróf Bercséni Miklós utca (Ulica grófa Mikuláša Berčéniho), Bercséniho ulica, Rooseweltova ulica.
Rosná Juh 04001 --- Harmat utcu, Kalininova.
Rovníková Nad jazerom 04012 ---
Rozálska Sever 04001 ---
Rozmarínová Šebastovce 04017 ---
Rozvojová Juh 04011 ---
Rožňavská Západ 04011 ---
Rubínová Západ 04011 --- Čs. tankistov
Rulandská Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Rumanova Staré Mesto 04001 --- Majakovského (pri Mestskom parku)
Rumunská Juh 04001 ---
Rusnákova Barca 04017 --- od r. 2000
Ružínska Západ 04011 --- 60. výročia VOSR
Ružomberská Západ 04011 ---
Ružová Západ 04011 ---
Rybárska Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Sabinovská Lorinčík 04011 --- od r. 2017
Sabinovská Pereš 04011 --- od r. 1999
Sadovnícka Poľov 04015 ---
Sečovská cesta Dargovských hrdinov 04022 ---
Sečovská cesta Košická Nová Ves 04014 ---
Senný trh Staré Mesto 04001 --- Vörösmarty tér, Vörösmartyho námestie, Námestie Janka Kráľa
Severné nábrežie Džungľa 04001 ---
Skalná Juh 04001 ---
Skautská Sever 04001 --- Pionierska
Skladná Juh 04001 --- Temető utca (Cintorínska ulica), Raktár utca (Skladná ulica), Szűlő Géza utca (Ulica Gejzu Szűlőa).
Sklepárska Poľov 04015 ---
Sládkovičova Sever 04001 ---
Slanecká Nad jazerom 04012 --- Trieda Víťazstva
Slávičia Vyšné Opátske 04001 ---
Slavkovská Sever 04001 ---
Sliačska Západ 04011 ---
Slivník Dargovských hrdinov 04001 ---
Slnečná Juh 04001 --- Náp utca.
Slovenská Sever 04001 --- v r. 2002 pričlenená ulica Medzi mostami
Slovenského Sever 04001 --- Gróf Batthyány Lajos utca a Ulica grófa Ľudovíta Batthyányho, Ulica Jána Slovenského.
Slovenskej jednoty Sever 04001 --- Puszta sor, Pustý riadok, Hadapród utca, Kadetská ulica, potom k nej pripojili uličku Géza utca, Gejzova ulica. Fügnerova ulica, Géza fejedelem utca (Ulica kniežaťa Gejzu), Krupskej ulica, Ulica N. K. Krupskej.
Sluková Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Smaragdová Západ 04011 --- Čs.ženistov
Smetanova Juh 04001 --- Münster Tivadar utca (Ulica Teodora Münstera), Münsterova ulica.
Smreková Šaca 04015 ---
Smutná Krásna 04018 ---
Snežienková Vyšné Opátske 04001 ---
Sofijská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Sokolovská Západ 04011 ---
Solisková Sever 04001 ---
Spišské námestie Nad jazerom 04012 ---
Sputniková Nad jazerom 04012 ---
Srbská Juh 04001 ---
Srnčia Vyšné Opátske 04001 ---
Stálicová Nad jazerom 04012 ---
Staničná Juh 04001 ---
Staničné námestie Staré Mesto 04001 --- V minulosti niesla jeho severnejšia časť názvy: Via regia versus Eperjessin (Kráľovská cesta do Prešova), Baross Gábor körút (Okružná Gabriela Barossa), Wilsonova okružná, Engelsova okružná a južná časť názvy: Vám utca (Mýtna ulica), Bocskai körút (Bočkajova okružná), Sázavského okružná, Kirovova ulica.
Stará baštová Staré Mesto 04001 --- Kassai vértanúk tere (Priestranstvo košických mučeníkov).
Stará pracháreň Juh 04001 ---
Stará prešovská Staré Mesto 04001 --- Eperjesi út.
Stará spišská cesta Sever 04001 --- Búcsú utca (Odpustová ulica), Pútnická ulica, Zárandok utca (Pútnická ulica), Festivalová ulica. Pozri tiež Ulica Československej armády.
Staroslovanská Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Starozagorská Sídlisko KVP 04023 ---
Stierova Sídlisko KVP 04023 ---
Stodolova Západ 04011 ---
Stokrásková Západ 04011 ---
Strakova Sever 04001 --- Nám.A.Zápotockého
Strážna Kavečany 04001 ---
Strieborná Barca 04017 --- Osohova
Strmá Kavečany 04001 ---
Strojárenská Staré Mesto 04001 č. 109 Dohány utca (Tabaková ulica), Tabaková ulica, Vorošilovova ulica, Strojárska (gramaticky správny názov).
Stromová Staré Mesto 04001 --- Zöldfa utca (Ulica zeleného stromu), Ulica zeleného stromu.
Stropkovská Západ 04011 ---
Suchodolinská Sever 04001 ---
Sv. rodiny Dargovských hrdinov 04022 č. 94 od r. 2007
Svätoplukova Staré Mesto 04001 --- Eszterházi János utca, Eszterházyho ulica.
Svetlá Barca 04017 ---
Svetlá pusta Barca 04017 ---
Svidnícka Pereš 04011 ---
Szakkayho Sever 04001 --- Letná (pri OD Merkur)
Šafárikova trieda Západ 04011 --- Lečkova pripojená k Šafárikovej triede
Šafranová Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Šalviová Šebastovce 04017 č. 155 od r. 2015
Šamborská Kavečany 04001 ---
Šarišská Vyšné Opátske 04001 ---
Šebastovská Šebastovce 04017 ---
Šemšianska Šaca 04015 ---
Šípková Vyšné Opátske 04001 ---
Široká Kavečany 04001 --- v roku 2018 odčlenená severná časť ulice a pomenovaná ako Ulica k Zoologickej záhrade
Školská Juh 04011 ---
Škovránčia Vyšné Opátske 04001 ---
Škultétyho Staré Mesto 04001 --- Kohutka ulica, Kakas utca (Kohútia ulica), Bacsányi utca, Bacsányiho ulica, Takács Menyhert utca (Ulica Melchiora Takáča).
Šoltésovej Juh 04001 ---
Športová Sever 04001 ---
Šrobárova Staré Mesto 04001 --- (od Moyzesovej po Kuzmányho) Jej bývalé názvy sa zhodujú s historickými menami Alžbetinej ulice (pozri).
Štefánikova Staré Mesto 04001 --- Hernád sor (Hornádsky riadok), Hornádsky riadok, Múzeum u, Rašínova ulica, Mátyás király körút (Okružná kráľa Mateja), Ul. V. Širokého (?); Ulica Klementa Gottwalda, Gottwaldova ulica.
Štiavnická Západ 04011 ---
Štítová Staré Mesto 04001 --- Madarász ut.
Štrbská Sever 04001 ---
Štrková Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Študentská Sever 04001 ---
Štúrova Staré Mesto 04001 --- Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
Štúrova Juh 04001 --- Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
Šuhajova Krásna 04018 č. 91 od r. 2007
Táborská Juh 04001 ---
Ťahanovská Ťahanovce 04013 ---
Ťahanovské riadky Sever 04001 --- Via ducens ad cataractam (Cesta vedúca k splavu), Téhány sor (Ťahanovský rad), Ťahanovský rad, Gizela part (Gizelino nábrežie).
Tajovského Staré Mesto 04001 --- Kórház utca (Nemocničná ulica), Frangepán utca, Frangepánová ulica, Szent Lénárt utca (Ulica svätého Leonarda).
Talinská Nad jazerom 04012 ---
Tatarkova Krásna 04018 č. 73 od r. 2005
Tatranská Staré Mesto 04001 --- "Posledna ulica, Végsó utca (Posledná ulica), Tátra utca (Tatranská ulica). Koncom 19. storočia k nej pričlenili Smutnú ulicu (Szomorú utca). "
Teplárenská Juh 04012 ---
Teplého Barca 04017 --- Mlynská v Barci
Terchovská Sever 04001 ---
Teslova Juh 04012 ---
Tešedíkova Barca 04017 ---
Textilná Nad jazerom 04012 ---
Thurzova Staré Mesto 04001 --- Thurzó utca.
Tibavská Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Tigria Vyšné Opátske 04001 ---
Tichá Juh 04001 ---
Timonova Staré Mesto 04001 --- Hunyadi utca, Huňadiho ulica, Malinovského ulica.
Timravy Barca 04017 ---
Titánová Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Titogradská Sídlisko KVP 04023 ---
Tokajícka Dargovských hrdinov 04022 ---
Tokajská Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Tolstého Sever 04001 ---
Tomášikova Sever 04001 ---
Topasová Západ 04011 ---
Topoľčianska Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Topoľová Juh 04001 ---
Toryská Západ 04011 ---
Továrenská Staré Mesto 04001 --- Gyár utca (Továrenská ulica), Továrňová ulica, Gömbös Gyula utca (Ulica Júliusa Gömböša), Ulica Ernesta Thälmanna, Thälmannova ulica.
Tramínová Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Tranovského Juh 04001 ---
Traťová Krásna 04018 ---
Trebišovská Západ 04011 ---
Trenčianska Sever 04001 ---
Tri hôrky Západ 04011 ---
Trieda arm. gen. Svobodu Dargovských hrdinov 04022 ---
Trieda KVP Sídlisko KVP 04023 ---
Trieda SNP Západ 04011 ---
Trnavská Západ 04011 ---
Trnková Košická Nová Ves 04014 --- Volgogradská
Tŕňová Sever 04001 ---
Trolejbusová Džungľa 04001 --- od r. 1999
Turgenevova Juh 04001 ---
Turistická Sever 04001 ---
Turnianska Barca 04017 ---
Tvrdošínska Krásna 04011 č. 139 od r. 2013
Tyršovo nábrežie Staré Mesto 04001 --- Via ducens ad cataractam (Cesta vedúca k splavu), Téhány sor, Ťahanovský rad, Gizela part (Gizelino nábrežie).
Učňovská Šaca 04015 ---
Uherova Západ 04011 ---
Ukrajinská Krásna 04018 ---
Ulica 1. mája Krásna 04018 ---
Ulica Alexandra Dubčeka Krásna 04018 č. 192 od r. 2018
Ulica Dolina Poľov 04015 ---
Ulica k Hutke Krásna 04018 č. 174 od r. 2017
Ulica k Zoologickej záhrade Kavečany 04001 č. 201 od r. 2018 (odčlenená severná časť Širokej ulice)
Ulica ku Gederu Košická Nová Ves 04014 č. 179 od r. 2017
Ulica Malokarpatská Krásna 04018 č. 186 od r. 2017
Ulica na Furmanci Lorinčík 04011 č. 200 od r. 2018
Ulica na Grunte Sídlisko KVP 04023 č. 188 od r. 2017
Ulica na Grunte Myslava 04016 č. 188 od r. 2017
Ulica na Košarisku Lorinčík 04011 č. 187 úprava v r. 2017
Ulica na Košarisku Pereš 04011 č. 187 úprava v r. 2017
Ulica na Polianku Krásna 04018 č. 178 od r. 2017
Ulica na prednom Záhumní Krásna 04018 č. 178 od r. 2017
Ulica na zadnom Záhumní Krásna 04018 č. 178 od r. 2017
Ulica nad Bangortami Myslava 04016 č. 144 od r. 2013
Ulica obrody Západ 04011 --- Republiky rád
Ulica osloboditeľov Barca 04017 ---
Ulica pod Hájmi Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Ulica pokroku Západ 04011 ---
Ulica pri plavárni Staré Mesto 04001 č. 189 od r. 2017
Ulica pri studničke Krásna 04018 č. 178 od r. 2017
Ulica Sajkov Krásna 04018 č. 167 od r. 2016
Ulica Skalická Krásna 04018 č. 186 od r. 2017
Ulica slobody Západ 04011 ---
Ulica Strážovská Západ 04011 č. 177 od r. 2017
Ulica Súľovská Západ 04011 č. 177 od r. 2017
Ulica sv. Gorazda Krásna 04018 --- od r. 1998
Ulica sv. Ladislava Košická Nová Ves 04014 --- Polákova
Ulica Svätovavrinecká Krásna 04018 č. 186 od r. 2017
Ulica svornosti Sever 04001 ---
Ulica výstavby Západ 04011 ---
Ulica Zelená stráň Košická Nová Ves 04014 č. 179 od r. 2017
Ulica Zelený dvor Dargovských hrdinov 04022 č. 202 od r. 2018
Ulica Zelený dvor Sídlisko Ťahanovce 04013 č. 202 od r. 2018
Univerzitná Staré Mesto 04001 --- Pôvodne časť ulice: Maľovaná, Gemollte Gasse, Buttel Gasse, Putlgass, (Drábska); po oddelení: Jesuiten Gasse, Jézuita utca, Jezuitská ulica, Báthory Zsófia utca (Ulica Žofie Bátoryovej), Ulica Endre Adyho, Adyho.
Uralská Nad jazerom 04012 ---
Urbánkova Sever 04001 ---
Urbárska Krásna 04018 č. 73 od r. 2005
Uršulínska Staré Mesto 04001 --- Fleischbencke (Mäsiarske krámy), Ursulinen Gasse (Uršulínska ulica), Nonen Gasse (Ulica mníšok), Apácza utca (Ulica mníšok), Mníšska, Urxova.
Úzka Sever 04001 ---
Užhorodská Juh 04011 ---
V úvoze Vyšné Opátske 04001 ---
Vajanského Juh 04001 ---
Valalická Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Varšavská Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Važecká Nad jazerom 04012 --- od Raketovej po Meteorovú: Astronautická
Včelárska paseka Vyšné Opátske 04001 ---
Vencová Sever 04001 ---
Veterná Juh 04001 ---
Viedenská Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Lotyšská
Vihorlatská Sever 04001 ---
Viničná Vyšné Opátske 04001 ---
Vínna Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Vínová Košická Nová Ves 04014 č. 126 od r. 2012
Višňová Sever 04001 ---
Vnútorný Červený breh Sever 04001 ---
Vo výmoli Dargovských hrdinov 04001 ---
Vodárenská Sever 04001 ---
Vodná Staré Mesto 04001 --- Wasser Gasse, Víz utca, Majakovského ulica (časť od Štefánikovej po Kováčsku)
Vojenská Staré Mesto 04001 --- Via Tökesiensis inferior (Dolná tejkešská cesta), Ad Tökes (Do Tejkeša, Tejkeš je meno Klatova), Szarka utca (Stračia ulica), Katona utca (Vojenská ulica).
Vojvodská Juh 04001 --- Schönherzova
Vonkajší Červený breh Sever 04001 ---
Vozárova Juh 04017 --- od r. 1985
Vrabčia Juh 04001 ---
Vranovská Pereš 04011 --- od r. 1999
Vranovská Lorinčík 04011 --- od r. 2017
Vrátna Staré Mesto 04001 --- Tauber Gasse (Holubia ulica), Galamb utca (Holubia Ulica), Várkapu utca (Ulica mestskej brány, Vrátna ulica).
Vŕbová Džungľa 04001 ---
Vrchná Myslava 04016 č. 88 od r. 2007
Vyhoňská Kavečany 04001 ---
Východná Krásna 04018 č. 149 od r. 2014
Vysokoškolská Sever 04001 ---
Vyšná Kavečany 04001 ---
Vyšná úvrať Dargovských hrdinov 04014 --- (ostatné or.č mimo párnych č.14-28)
Vyšná úvrať Dargovských hrdinov 04001 --- (párne or.č.14-28)
Vyšný dvor Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Watsonova Sever 04001 --- Verbőczi utca, Verbőciho ulica, Solovjovova ulica.
Werferova Juh 04011 --- Garbanova
Wuppertálska Sídlisko KVP 04023 ---
Wurmova Sídlisko KVP 04023 ---
Za amfiteátrom Sever 04001 --- Cesta za amfiteátrom
Za dolným mlynom Myslava 04016 --- od r. 1983
Za mostom Krásna 04018 --- Majerovej
Za priekopou Myslava 04016 --- od r. 1983
Za školou Barca 04017 ---
Za štadiónom Sever 04001 ---
Záborského Sever 04001 ---
Zádielska Staré Mesto 04001 ---
Záhradná Sever 04001 ---
Zajačia Vyšné Opátske 04001 ---
Zámočnícka Staré Mesto 04001 --- Platea serratorum (Zámočnícka ulica), Schlösser Gasse (Zámočnícka ulica), Lakatos utca (Zámočnícka ulica), Am Stege (Na prechode).
Zborovjanova Barca 04017 ---
Zborovská Juh 04001 --- Szemere utca (Szemereho ulica).
Zbrojničná Staré Mesto 04001 --- V minulosti mala názvy: Zeughaus Gasse (Zbrojničná ulica), Fegyverház utca (Zbrojničná ulica), Zbrojnícka.
Zelená Krásna 04018 --- odčlenená od Prašnej
Zeleninárska Juh 04012 ---
Zemianska Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Zemplínska Vyšné Opátske 04001 ---
Zichyho Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Zimná Staré Mesto 04001 --- Tél u.
Zinková Barca 04017 --- Milderova
Zlatá Juh 04001 ---
Zoborská Sever 04001 ---
Zombova Sídlisko KVP 04023 ---
Zupkova Dargovských hrdinov 04022 ---
Zuzkin park Západ 04011 ---
Zvolenská Sever 04001 ---
Zvonárska Staré Mesto 04001 --- Glocken Gasse (Zvonová ulica), Harang utca (Zvonová ulica), Luther utca (Lutherova ulica).
Zvončeková Západ 04011 ---
Žarnovická Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Žatevná Vyšné Opátske 04001 ---
Ždiarska Nad jazerom 04012 --- od Ladožskej po Raketovú: Astronautická
Železiarenská Šaca 04015 ---
Železničná Staré Mesto 04001 --- Dohánygyár köz (K tabakovej továrni), Pulszky Ferenc utca (Ulica Františka Pulszkého).
Želiarska Ťahanovce 04013 ---
Žiacka Krásna 04018 ---
Žilinská Západ 04011 ---
Žitná Vyšné Opátske 04001 ---
Žižkova Juh 04001 --- Szepsi utca (Moldavská ulica), Régi Szepsi út (Stará Moldavská cesta), Tüzér utca (Delostrelecká ulica), Delostrelecká.
Žľaby Sever 04001 ---
Žriedlová ulica Staré Mesto 04001 č. 111 Zridlawa ulica, Forrás utca (Žriedlová ulica). V roku 2009 k nej pričlenená novovybudovaná ulica a v roku 2018 bola k nej pričlenená ďalšia časť..