Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 216

Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“

Informácie

Vyhlásené (platné): 29.05.2020
Účinné: 29.05.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty