Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

121. 12.11.2010 O záväznej časti Územného plánu zóny (ÚPN Z) Vyšné Opátske
120. 12.11.2010 O určení názvu ulice "Červený rak"
119. 12.11.2010 O určení názvu verejného priestranstva "Hvozdíkov park"
118. 12.11.2010 O určení názvu ulíc „Macákova“, „Pytliacka“, „Beskydská“, „Poloninská“, „Čergovská“, „Pieninská“, „Sluková“
117. 12.11.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice - Ťahanovce
116. 20.09.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ
115. 03.03.2010 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Džungľa
114. 17.12.2009 o určení názvu ulíc „K lesu“, „Na Brehu“, „Staroslovanská“, „Tokajská“, „Tibavská“, „Vínna“, „Pri Teleku“
113. 17.12.2009 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta ZRUŠENÉ
112. 17.12.2009 O dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej škole, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ZRUŠENÉ
111. 17.12.2009 O určení názvu ulice „Žriedlová“
110. 07.09.2009 O určení názvu ulíc „Janitorova“, „Zichyho“, „Berzeviczyho“, „Titánová“
109. 12.05.2009 O zmene názvu ulice „Strojárska“
108. 16.12.2008 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
107. 19.11.2008 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
106. 10.10.2008 O záväznej časti Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice
105. 26.09.2008 O určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“
104. 26.09.2008 O dani za ubytovanie ZRUŠENÉ
103. 09.09.2008 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice ZRUŠENÉ
102. 11.07.2008 O určení názvu ulice „Levanduľová“
101. 11.07.2008 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
100. 17.12.2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice ZRUŠENÉ
99. 17.12.2007 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
98. 17.12.2007 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice ZRUŠENÉ
97. 07.11.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Staré Mesto
96. 07.11.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice – Nad jazerom
95. 07.11.2007 O určení názvu ulice „Na Horke“
94. 07.11.2007 O určení názvu ulice „Sv. rodiny“
93. 06.07.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Šaca
92. 07.05.2007 O zmene názvu ulice „Lechkého ulica“
91. 07.05.2007 O určení názvu ulice „Šuhajova ulica“
90. 07.05.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Krásna
89. 08.03.2007 O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Juh
88. 08.03.2007 O určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“