Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 112

O dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej škole, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia