Mestská rada

Informácie

Zasadnutia mestskej rady

Členovia mestskej rady

Primátor:

 

Ing. Jaroslav Polaček

 Poslanci:

 

Mgr. Bernard Berberich

 

Ing. Jozef Filipko

 

Mgr. Marcel Gibóda

 

Mgr. Lucia Gurbáľová

 

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

 

Mgr. Ladislav Lörinc

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

 

MUDr. Ján Sekáč

 

Mgr. Ladislav Strojný

 

 

Predseda Rady starostov:

 

Ing. Ján Nigut