Magistrát mesta Košice

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
Tel.: +421-(0)55-6419 111
e-mail*:   magistrat @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).
Magistrát mesta Košice sa vnútorne člení v súlade so schváleným a účinným Organizačným poriadkom
Magistrátu mesta Košice nasledovne:

Zástupca riaditeľa

 

Oddelenia a referáty pod priamym riadením riaditeľa magistrátu