Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH

 
O K T Ó B E R
 
15.10.2019
17.00 h
Historická radnica, Hlavná 59
DUO MUSICA
Koncert Art orchestra zo ZUŠ z Moldavy nad Bodvou a Komorného orchestra mládeže efko zo ZUŠ Bernolákova 26
plagát v galérii k článkom 
 
 
Bábkové divadlo
program október 2019 v prílohe
 
Múzeum Vojtecha Löfflera
program október 2019 v prílohe 
 
Východoslovenská galéria
program október 2019 v prílohe 
 
 
P R E B I E H A J Ú C E  V Ý S T A V Y
 
do 11. 10. 2019 MAJSTRI GRAFICKÝCH DIELNÍ – európska a poľská grafika 19. a 20. storočia
zo zbierok Krajského múzea v Rzeszowe
Galérii bašta na Hrnčiarskej 7
plagát v galérii k článku
 
do 12. 11. 2019 450 ROKOV. OD LUBLINSKEJ ÚNIE K EURÓPSKEJ ÚNII 
Historická budova, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
plagát v galérii k článku
 
do 12. 11. 2019 MORE POĽSKA!
Historická budova, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
plagát v galérii k článku
 
do 31. 12. 2019 POKLAD Z TRHOVIŠŤA – výnimočný nález bronzových prilieb z mladšej doby bronzovej
Historická budova, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
plagát v galérii k článku
 
ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ. 

Prílohy

1. PDF 207,88 KB Bábkové divadlo program október 2019
2. PDF 392,48 KB Múzeum Vojtecha Löfflera program október 2019
3. PDF 1,05 MB Východoslovenská galéria program október 2019