Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

KULTÚRNA JESEŇ V KOŠICIACH

 
N O V E M B E R
 
10. - 24. 11. 2019  FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA
programový bulletin v galérii k článku
 
Podujatia v Dominikánskom kultúrnom centre
plagát v galérii k článku 
 
Podujatia v Seminárnom kostole
plagát v galérii k článku
 
14. 11. 2019  Pastorácia Rómov
9.00 Aula Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89
plagát v galérii k článku
 
15. 11. 2019  Agnus Dei
19.00 Historická radnica, Hlavná 59
plagát v galérii k článku 
 
17. 11. 2019 Ekumenický koncert 
17.00  Kunsthalle, Rumanova 1
plagát v galérii k článku 
 
23. 11. 2019 Spevy z Taizé
19.00  Kostol sv. Antona Paduánskeho /Seminárny/, Hlavná 81
plagát v galérii k článku 
 
24. 11. 2019 Svitanie
18.00  Kostol Najsvätejšej Trojice /Premonštráti/, Hlavná 67 
plagát v galérii k článku 
 
30. 11. 2019 Adventný večer Božieho slova a hudby
15.30  Kostol Evanjelickej cirkvi a.s., Mlynská ulica 23
plagát v galérii k článku 
 
Bábkové divadlo
program november 2019 v prílohe
 
Múzeum Vojtecha Löfflera
program november 2019 v prílohe 
 
Východoslovenská galéria
program november 2019 v prílohe 
 
Východoslovenské múzeum
program november 2019 v prílohe 
 
 
P R E B I E H A J Ú C E  V Ý S T A V Y
 
 
do 31. 12. 2019 POKLAD Z TRHOVIŠŤA – výnimočný nález bronzových prilieb z mladšej doby bronzovej
Historická budova, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
plagát v galérii k článku
 
ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ. 

Prílohy

1. PDF 213,88 KB Bábkové divadlo program november 2019
2. PDF 464,75 KB Múzeum Vojtecha Löfflera program november 2019
3. PDF 931,58 KB Východoslovenská galéria program november 2019
4. PDF 1,06 MB Východoslovenské múzeum program november 2019