Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu dňa 29.04.2024 bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obchodné Centrum Košice - OCKE.“

Volvo Car Košice

23.04.2024
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.04.2024 bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov – Cesta do Hanisky 12, Košice.“

Predošlá strana
Ďalšia strana