Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003784-002 o začatí konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felicia, EČV: KE 470EU (VIN TMBEGF613X7062422) nadobudne štát. Zároveň sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.
Oznámenie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2022/003332 účastníkom konania o možnosti oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k motorovému vozidlu Ford Sierra, EČV: KE 140DF nadobudne štát.

Predošlá strana
Ďalšia strana