Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.01.2021 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „ŽST BARCA, obnova výhybiek č. 1 - 20“ MČ Košice – Barca a MČ Košice - Juh

Predošlá strana
Ďalšia strana