Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.07.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „CITY TOWER Garbiarska, Košice“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E Košice, 08.07.2020 MK/A/2020/13559 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.07.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Herbik s.r.o. – Výroba želatínových cukríkov“

Predošlá strana
Ďalšia strana