Ochrana osobných údajov

Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

ako prevádzkovateľ informačného systému

zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám

vyhlásenie o ochrane osobných údajov  (uloźené v prílohe)Prílohy

1. PDF 599,5 KB Zásady ochrany osobných údajov aktualizované 15.01.2021