Prejsť na obsah

Občianska linka proti korupcii

Obyvateľom Košíc je od 16.1.2012 vo vestibule magistrátu k dispozícii biela schránka, do ktorej môžu anonymne vhadzovať svoje pripomienky, podnety a postrehy týkajúce sa transparentnosti vybavovania úradných záležitostí na tomto mestskom úrade.


Na rovnaký účel je zriadená aj e-mailová schránka obcianskalinka@kosice.sk


Schránka a e-mailové konto majú prispieť k zlepšeniu podmienok na vybavovanie úradných záležitostí pre občanov. Prístup k nim má priamo primátor mesta Košice.