Články - Verejné súťaže a dražby

Zoznam aktuálnych článkov

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prenájom plochy v objektoch polikliník (Poliklinika KVP, Zdravotnícke stredisko, Ťahanovce) pre umiestnenie obrazových zariadení typu „LCD“. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 7.3.2019 (vrátane) do 15:00 hod.

Predošlá strana
Ďalšia strana