Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, vyhlasuje v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 31.03.2022 (vrátane) do 15:00 hod.