Primátor mesta Košice

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Jeho postavenie podrobne upravuje Zákon o meste Košice a Štatút mesta Košice. 
Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. 


Ing. Jaroslav Polaček 


Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A 
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6419 112
fax: +421-(0)55-6437 175
email:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk

 Priame voľby primátora mesta Košice od roku 1990 - Štatistický prehľad 

 

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).