Oficiálny program primátora

Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia ako aj vyjadrení a rozhovorov pre médiá. Časy medzi stretnutiami sú zvyčajne využívané na krátke plánované stretnutia s občanmi. Program primátora je informatívny a zmena programu nemusí byť aktualizovaná. Aktualizáciu programu zabezpečuje referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu, email: komunikacne @ kosice.sk

August 2019

20.08
Utorok
DOVOLENKA
Celý deň
21.08
Streda
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovné stretnutie k zahájeniu prijímania občanov v Historickej radnici
09:15 - 09:45
KP
Pracovné stretnutie k parkovaniu
10:00 - 11:00
MMK
Kontrolný deň - trasa NIGHT RUN
11:00 - 12:00
Obhliadka uličky remesiel
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie TEHO - téma: košické kúpaliská
13:00 - 14:30
MMK
Pietna spomienka pri príležitosti pripomenutia si udalostí 21. augusta 1968
15:00 - 16:00
Hlavná ul. 7 Košice