Oficiálny program primátora a fotogaléria

Október 2021

28.10
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Prijatie generálneho riaditeľa Slovakia Travel - Václava Mika
10:30 - 12:00
Historická radnica
Slávnostné otvorenie diaľnice D1 Prešov
13:00 - 14:30
Prijatie predsedu Národnej rady SR - Borisa Kollára
14:30 - 16:00
Historická radnica
Facebook online stream - Otázky pre primátora
16:00 - 17:00
Online vysielanie na FB - Jaro Polaček
29.10
Piatok
Prijatie ministra hospodárstva SR - Richarda Sulíka
12:00 - 15:00
Historická radnica


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.