Oficiálny program primátora - pilotná prevádzka

Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia ako aj vyjadrení a rozhovorov pre médiá. Časy medzi stretnutiami sú zvyčajne využívané na krátke plánované stretnutia s občanmi. Program primátora je informatívny a zmena programu nemusí byť aktualizovaná. Aktualizáciu programu zabezpečuje referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu, email: komunikacne @ kosice.sk

Jún 2019

20.06
Štvrtok
Pracovná agenda
07:30 - 09:00
MMK
Porada vedenia
09:00 - 09:45
MMK
Valné zhromaždenie VVS, a.s.
10:00 - 12:00
Obed s prezidentom Rudolfom Schusterom a predsedom KSK Rastislavom Trnkom
12:15 - 14:00
Porada primátora
14:00 - 16:00
KP
Návšteva podujatia: Slovenský rekord v tancovaní Zemplínskej karičky
17:00 - 18:00
Hlavná - pred Immaculatou.
HRA : Rybárik kráľovský
19:00 - 21:00
Divadlo Grand
21.06
Piatok
Pracovná agenda
07:30 - 09:00
MMK
Porada vedenia
09:00 - 09:45
MMK
Pracovná agenda
10:00 - 12:30
MMK
stánky pre verejnosť
13:00 - 14:30
Hokejbal - kanada : Slovensko ženské družstvo
14:45 - 15:45
Odovzdanie ocenenia hercovi Jiřímu Lábusovi - AFF
16:00 - 16:30
Dolná brána
Prijatie v Historickej radnici "Československý dopravák"
20:10 - 21:10
HR