Oficiálny program primátora

Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia ako aj vyjadrení a rozhovorov pre médiá. Časy medzi stretnutiami sú zvyčajne využívané na krátke plánované stretnutia s občanmi. Program primátora je informatívny a zmena programu nemusí byť aktualizovaná. Aktualizáciu programu zabezpečuje referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu, email: komunikacne @ kosice.sk