Oficiálny program primátora a fotogaléria

September 2020

25.09
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Pracovná agenda
08:30 - 10:00
MMK
Porada primátora - náhradný termín
10:00 - 13:00
D-216
MČ Juh - Kontrolný deň - bezpečnosť
13:15 - 14:30
Stretnutie členov mestskej rady s primátorom
14:30 - 16:00
D-216
ŠDKE - Premiéra činohry Borodáč alebo Tri sestry
19:00 - 22:00
Historická budova Štátneho divadla Košice


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.