Oficiálny program primátora a fotogaléria

Júl 2020

13.07
Pondelok
Stretnutie s poslancami
07:15 - 08:00
D-216
Porada k stavebnej agende mesta Košice
08:00 - 08:30
Porada vedenia
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
D-216
RTVS: Reportáž - Angels aréna
14:00 - 14:30
KP
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Magistrát mesta Košice
14.07
Utorok
Cesta do Bratislavy
07:00 - 11:00
Rokovanie prezídia Únie miest
11:00 - 14:00
Primaciálny palác (Primaciálne nám. 1, Bratislava)
Tlačová konferencia po skončení rokovania Prezídia Únie miest
14:00 - 15:00
Primaciálny palác (Primaciálne nám. 1, Bratislava)
Cesta do Košíc
15:00 - 19:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.