Oficiálny program primátora a fotogaléria

Apríl 2020

09.04
Štvrtok
Porada vedenia
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Videohovor - K8
08:30 - 09:30
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Pracovné stretnutie ku Kolektívnej zmluve
10:30 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 15:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.