Oficiálny program primátora a fotogaléria

Október 2020

01.10
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Tlačový brífing - Aplikácia zimná údržba
08:30 - 09:30
D-208
Pracovná agenda
09:30 - 10:00
Historická radnica s občanmi
10:00 - 12:30
Hlavná 59
Pracovná agenda - príprava na krízový štáb
12:30 - 13:00
Krízový štáb: COVID-19
13:00 - 14:30
Veľká zasadačka
Komunikačné - týždenný program a porada
14:30 - 15:00
Pracovná agenda
14:30 - 15:00
KP
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu športu a zástupcom Slovenského atletického zväzu
15:00 - 16:00
KP
Pracovné stretnutie k športovej infraštruktúre
16:00 - 17:30
KP
02.10
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Špeciálny press briefing k MMM
09:00 - 10:00
Kulturpark
Stretnutie k spolupráci a podpore: Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho
10:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:30 - 13:00
Pracovné stretnutie so starostom MČ Staré mesto
13:00 - 14:00
Pracovné stretnutie na KSK: Hokejová akadémia
14:00 - 17:00
Námestie maratóna mieru
Pracovné stretnutie k EHZM
17:00 - 19:00
Vernisáž výstavy venovaná Jánovi Blichovi
17:00 - 18:00
Campus Gallery Košice, Park Komenského 7
03.10
Sobota
Zapálenie maratónskeho ohňa
11:00 - 12:00
Námestie Maratónu mieru Košice
Stretnutie s prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD - epidemiológom (Testovanie maratóncov)
16:00 - 17:30
K13
04.10
Nedeľa
Štart Medzinárodného maratónu mieru
09:00 - 09:30
Program MMM + Slávnostné oceňovanie víťazných bežcov
09:30 - 13:00
Hlavná ulica
Pracovná agenda
13:00 - 16:30
Kancelária primátora
05.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada vedenia
08:30 - 09:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Porada vedenia
09:00 - 10:00
KP
Príprava materiálov na Mestské zastupiteľstvo
13:00 - 14:00
Stretnutie s poslancami NRSR k pripravovaným zákonom
14:00 - 15:00
Poslanecký klub k zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
15:00 - 16:30
KP
Pracovné stretnutie s poslancami
16:30 - 18:00
Kancelária primátora
06.10
Utorok
Pracovná agenda - referát samosprávnych orgánov
07:00 - 08:00
KP
Darovanie krvi - primátorská kvapka
08:00 - 09:00
Trieda SNP 1, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Zasadnutie členov Pandemického strediska Krízového štábu Okresného úradu Košice
09:00 - 10:00
Budova B, miestnost 205, Komenského 52
Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja - pracovné stretnutie KSK s predsedom
10:00 - 11:00
MMK
Telehovor so zástupcami Microsoft
11:00 - 12:00
Poradkyňa ministra hospodárstva Jana Kiššová o ekonomických opatreniach - videohovor
12:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:30
Pracovná agenda ku KFA
13:00 - 14:00
Pracovné stretnutie so starostom MČ - Košická nová Ves
14:00 - 14:30
Stretnutie s hlavným kontrolórom mesta
14:00 - 14:30
Stretnutie vedenia mesta k Mestskému zastupiteľstvu
14:30 - 16:30
Kancelária primátora
07.10
Streda
Porada - strategické oddelenie a eurofondy (zástupca riaditeľa MMK)
07:00 - 08:00
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda - organizačné odd k MZ
09:00 - 10:00
MMK
Dni španielskej kultúry
10:00 - 10:30
Gymnázium Park mládeže 5
Zasadnutie Rady seniorov
10:00 - 11:00
Kulturpark, Kinosála v budove Alfa
Zasadnutie Rady seniorov
10:30 - 11:30
Kulturpark, Kinosála v budove Alfa
Komunikačné odd - odovzdanie reportu
11:30 - 12:00
MČ Kavečany - starosta Martin Balčík - stretnutie
12:00 - 13:00
kancelária primátora
MČ Západ - starosta Vrchota
13:00 - 14:00
MMK
Finalizovanie návrhu rozpočtu mesta pre Mestské zastupiteľstvo
14:00 - 16:00
KP
Organizačné odd - finalizovanie pozvánky na MZ
16:00 - 17:00
MMK
Stretnutie s poslancami - Transformácia infraštruktúry IT v meste Košice
17:00 - 19:00
veľká zasadačka
08.10
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Porada s odd. styku s verejnosťou a médiami a hovorcu
08:00 - 09:00
KP
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košická nová Ves
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda s riaditeľom magistrátu
10:00 - 11:00
Úvodná konferenica k cezhraničnému projektu v rámci Nórskych fondov
10:00 - 11:00
Kulturpark
Pracovné stretnutie k projektu rekonštrukcia Dolná brána - Hlavná ulica
11:00 - 12:00
Stretnutie s poslancami a starostami k zákazu hazardných hier
12:00 - 13:00
Tlačový brífing - úplný zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta
13:00 - 14:00
DPMK - riešenie personálnych záležitostí
14:00 - 15:30
Komunikačné - týždenný program a porada
15:30 - 16:00
Komisia Športu a aktívneho oddychu
16:30 - 17:30
D216
Dni Ukrajiny - Slávnostné otvorenie
17:00 - 19:00
Kulturpark
09.10
Piatok
Porada k pozvánkam a aktivitám mesta
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Porada s odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
08:00 - 09:00
Spolupráca VUSCH a Mesto Košice - stretnutie s prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k ÚMR so starostami obcí v okolí mesta
10:00 - 11:00
Malá zasadacia miestnosť MMK
Pracovné stretnutie starostov obcí k ich každodenným problémom
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k parkovaniu ŤZP
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
MMK
Pracovné stretnutie s riaditeľom Bytového podniku mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
MMK
10.10
Sobota
Jazda vláčikom - 65. výročie Detskej historickej železničky Košice
10:45 - 12:45
Čermeľ (Čermeľ Kosicky)
11.10
Nedeľa
Pracovná agenda
16:00 - 20:00
Kancelária primátora
12.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:15
KP
Porada s odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
08:15 - 08:30
KP
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia - Krízové riadenie
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Porada primátora
10:30 - 12:00
D-216
Videohovor s primátormi krajských miest (K8) k opatreniam pandémií COVID-19
12:00 - 13:00
Videokonferencia s primátormi K8
12:00 - 13:00
Krízový štáb zameraný na Sociálne potreby občanov
13:00 - 13:30
Stretnutie predsedov klubov - KSK
13:30 - 14:30
Pracovná agenda
14:30 - 17:30
MMK
Videohovor poslanci k MZ
15:00 - 15:30
Komisia sociálna a bytová
16:00 - 17:30
D-310
Videokonferencia - primátor mesta Košice a poslanci MZ v Košiciach
17:45 - 19:30
Schôdza v aplikácii Microsoft Teams
13.10
Utorok
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
08:00 - 08:30
Pracovná agenda
08:30 - 10:00
Rada starostov
08:30 - 10:00
Malá zasadacia miestnosť
Pracovné stretnutie s poslancom NRSR Jánom Herákom
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom NRSR Jánom Herákom
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
BPMK
11:30 - 12:00
BPMK - Kontrolný deň - Núdzové ubytovanie a kontajnerové mestečko (Karanténne opatrenia)
11:30 - 12:30
Areál Bytového podniku mesta Košice
Komunikačné odd. - pandémia a opatrenia
11:30 - 12:30
Komunikačné odd. - pandémia a opatrenia
12:30 - 13:30
Pracovná agenda
12:30 - 13:30
Stretnutie so skateboardistami k riešeniu športových aktivít
13:30 - 14:30
KP
Finančná komisia pri MZ
14:30 - 15:30
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
14.10
Streda
Pracovná agenda
07:00 - 07:30
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou psychosociálneho centra mesta Košice
07:30 - 08:00
KP
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Porada s odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Otvorenie poľského honorárneho konzulátu v Košiciach
10:00 - 11:00
Puškinova 1
Kontrolný deň - cintoríny a krematórium
11:00 - 12:30
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou psychosociálneho centra mesta Košice
11:30 - 12:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň povodňovej aktivity v lokalite Anička
12:00 - 12:30
Kontrolný deň - Most smerom na Bankov
12:30 - 13:30
Krízový štáb na Okresnom úrade
12:30 - 14:30
Porada k organizácií a opatreniam v rámci Zasadnutia MZ
14:30 - 15:30
KP
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Príprava testovania účastníkov mestského zastupiteľstva
16:30 - 17:30
15.10
Štvrtok
Pracovné stretnutie: Identifikácia opatrení v súvislosti s COVID-19
07:15 - 08:00
D-216
Výjazdové rokovanie krízového štábu - prehliadka potencionálnych centier na odber vzoriek COVID-19
08:00 - 09:30
Stretnutie s poslancami
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
09:00 - 09:30
Pracovné stretnutie s riaditeľom úradu KSK
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 10:30
Stretnutie so sekretármi komisii
10:30 - 11:30
D - 216
Pracovná agenda
11:30 - 14:30
Kancelária primátora
Porada vedenia
13:00 - 14:00
Porada k pozvánkam a aktivitám
14:00 - 14:30
Pracovné stretnutie s predsedami komisii
14:30 - 16:00
D-216
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
16.10
Piatok
Stretnutie s predsedom KSK Rastislavom Trnkom
08:00 - 09:30
Pracovná agenda
09:30 - 10:00
Krízový štáb mesta Košice - protiepidemiologické opatrenia
10:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Stretnutie s riaditeľkami školy ZŠ Novomeského a ZŠ Drábova
13:00 - 14:00
KP
Stretnutie s pani Romanou Šerfelovou k problematike opustených a túlavých zvierat (ÚVP)
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Stretnutie k téme verejného osvetlenia
14:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
KP
Videohovor s poslancami k téme NTC a KFA
16:00 - 17:00
Videohovor s ministrom financii SR Eduardom Hegerom
17:00 - 19:00
KP
17.10
Sobota
Strategické projekty a plánovanie - koncept roka 2021
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Video projekt korona.kosice.sk
09:30 - 11:30
Kancelária primátora
18.10
Nedeľa
Pracovná agenda, Príprava na MZ
10:00 - 13:00
Kancelária primátora
Testovanie Covid 19, účastníci Mestského zastupiteĺstva
13:30 - 17:30
Kasarne/Kulturpark
19.10
Pondelok
Rokovanie Mestskej rady
07:30 - 08:00
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:00 - 17:30
Videohovor ÚNIA MIEST SLOVENSKA: Príprava koordinovaného postupu miest súvisiaceho s celoplošným testovaním obyvateľov na COVID-19
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
20.10
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:00 - 17:00
Veľká zasadacia miestnosť, Magistrát mesta Košice
Videohovor s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom
17:00 - 18:30
KP
21.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Obhliadka bývalého krytu civilnej ochrany
09:30 - 10:00
Komenského 21
Pracovné stretnutie (stretegické odd.)
10:00 - 10:30
Videohovor s predsedom KSK Rastislavom Trnkom
10:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Pracovné rokovanie k posudzovaniu návrhov na udelenie ocenenia KSK.
13:00 - 13:30
KSK- zkrkadlová sieň č. 208 (1.poschodie)
Kontrola stavby - Urbanová veža - perly gotickej cesty
13:30 - 14:00
Návšteva riaditeľa Úradu práce soc. vecí a rodiny v Košiciach
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Videohovor - Únia miest Slovenska - celoplošné testovanie
17:00 - 18:00
22.10
Štvrtok
Pracovná agenda
07:30 - 08:00
Ministersto financií príprava podkladov
08:00 - 08:30
Video porada
08:30 - 09:30
Pracovná agenda - ekonomické odd
09:30 - 10:00
Pracovné stretnutia (telefonické) so starostami MČ
10:00 - 11:00
Prerokovanie zmluvy o spolupráci s Kinom Úsmev
11:00 - 12:00
D-313
Ministersto financií - pracovná porada
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie k celoplošnému testovaniu
13:00 - 14:30
Okresný úrad Košice (Komenského 63/52, Kosice, SK)
Porada k pozvánkam
14:00 - 14:30
Komunikačné - týždenný program a porada
14:30 - 15:00
Pracovná agenda
14:30 - 17:00
KP
Videohovor - Únia miest Slovenska - celoplošné testovanie
17:00 - 19:00
Home office
21:00 - 00:00
23.10
Piatok
Pracovná agenda
06:30 - 07:30
MMK
Porada k opatreniam COVID - celoplošné testovanie
07:30 - 08:30
D216
Porada so starostami MČ k opatreniam COVID - celoplošné testovanie
08:30 - 09:30
Veľká zasadačka
Pracovná agenda
09:30 - 12:00
MMK
Pracovné stretnutie s audítormi
09:30 - 10:30
KP
Vypočutie ORPZ - vyšetrovatelia
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s vedúcimi oddelení a mestskou políciou- celoplošné testovanie
13:00 - 14:00
KP
Agenda KSK a agenda mesta - video stretnutie s predsedom KSK
14:00 - 15:30
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
MMK
Porada k pozvánkam
15:30 - 16:15
KP
Porada k pozvánkam
16:00 - 16:45
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
16:15 - 16:45
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
16:30 - 17:00
KP
Pracovná agenda
17:00 - 17:45
MMK
26.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:00
KP
Stretnutie klubov KSK pred zasadnutim zastupiteľstva KSK
08:00 - 09:00
Zastupiteľstvo KSK
09:00 - 12:30
Videohovor UMS - celoplošné testovanie
12:30 - 13:30
Stretnutie s prednostom Okresného úradu (Martin Seman)
13:30 - 14:00
Krízový štáb - celoplošné testovanie
14:00 - 15:00
Veľká zasadačka
Brifing k celoplošnému testovaniu
15:00 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
MMK
Videohovor - koordinácia krízových štábov miest - k testovaniu
19:00 - 21:00
27.10
Utorok
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Porada vedenia k opatreniam COVID 19 - celoplošné testovanie
09:00 - 09:30
KP
Pracovná agenda
09:00 - 12:00
MMK
Zasadnutie Pandemického strediska Krízového štábu Okresného úradu Košice
09:30 - 11:00
Okresný úrad Košice
Kontrolný deň - Testovacie stredisko na letisku Košice
11:00 - 12:00
Košice International Airport
Kontrolný deň - Možnosti testovania na COVID-19 pre ľudí bez domova
12:00 - 13:30
Oáza Bernátovce
Porada pred zasadnutím krízového štábu
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Krízový štáb - celoplošné testovanie
14:00 - 16:00
Veľká zasadačka
Videohovor - Únia miest Slovenska k celoplošnému testovaniu
16:00 - 17:00
28.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s Odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Report s odbornými referátmi - zimná údržba
10:00 - 10:45
Kancelária primátora
Kontrolný deň k celoplošnému testovaniu - Priestory Depa DPMK
10:45 - 11:30
Bardejovská ulica
Kontrolný deň - cyklochodník Čermeľ
11:30 - 12:30
Detská historická železnička - Čermelské údolie
Pracovná agenda k epidemiologickej situácii v Košiciach
12:30 - 14:00
RTVS - Relácia k téme celoplošného testovania v meste Košice
14:00 - 15:30
Moyzesova ulica
Pracovná agenda
15:30 - 16:00
Videohovor s primátormi Únie miest Slovenska
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
29.10
Štvrtok
Markíza: Živé vysielanie zo ZŠ Hroncova k celoplošnému testovaniu
06:40 - 07:00
ZŠ Hroncova 23
Porada s odbornými oddeleniami a Mestskou políciou k celoplošnému testovaniu
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s Oddelením styku s verejnosťou, médiami a hovorcu MMK
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou referátu samosprávnych orgánov
09:30 - 10:00
KP
Pracovná agenda
10:00 - 12:00
KP
Porada so zástupcami Ozbrojených síl SR a vedením Mestskej polície Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice
13:00 - 14:00
Velká zasadacia miestnosť MMK
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Tlačový brífing - testovanie v Košiciach
15:00 - 15:30
Videohovor s primátormi Únie miest Slovenska
16:00 - 17:30
30.10
Piatok
Pracovná agenda
06:30 - 07:15
Kancelária primátora
Ranné správy RTVS - živý vstup k celoplošnému testovaniu COVID 19
07:15 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Krízový štáb Okresného úradu Košice
09:00 - 10:00
Okresný úrad Košice
Videohovor s primátormi Únie miest Slovenska
10:00 - 11:00
KP
Pracovná agenda
11:00 - 14:00
MMK
31.10
Sobota
Kontrola testovacieho miesta - Hroncova 23
05:30 - 06:00
Kontrola testovacieho miesta - MČ Nad jazerom
06:00 - 06:30
Kontrola testovacieho miesta - Barca
06:30 - 07:00
Kontrola testovacieho miesta - DRIVE IN Letisko (Aeroklub)
07:00 - 08:00
Kontrola testovacieho miesta - Arcidiecézna charita Bosákova
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie - Veliteľstvo Krajského policajného zboru Košice
09:00 - 10:00
Kontrola testovacieho miesta - K13
10:00 - 10:30
Kontrola testovacieho miesta - Luník IX.
10:30 - 11:00
Kontrola testovacieho miesta - Krízové centrum Košická nová Ves
11:00 - 11:30
Kontrola testovacieho miesta - Západ
11:30 - 13:00
Kontrola testovacieho miesta - U. S. Steel Košice
13:00 - 13:30
Kontrola testovacieho miesta - Šaca
13:30 - 14:00
Kontrola testovacieho miesta - Pereš
14:00 - 14:30
Kontrola testovacieho miesta - Lorinčík
14:30 - 15:00
Kontrola testovacieho miesta - Oáza nádej pre život Bernátovce
15:00 - 16:00
Kontrola testovacieho miesta - Šebastovce
16:00 - 16:30
Pracovná agenda
16:30 - 19:00
Kontrola testovacieho miesta - Letisko (Aeroklub)
19:00 - 20:00
Pracovná agenda
20:00 - 22:30
Kontrola testovacieho miesta - Poľov
21:00 - 21:30


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.