BPMK

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Vnútorný priestor 6 - výstava
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Completorium Cassoviense
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 ACTIVE LIFE – charitatívny beh
Predstavujeme košické talenty 2008 ZUŠ Márie Hemerkovej
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 48. týždeň

Zdieľať