Články - Petície mesta Košice

Zoznam aktuálnych článkov

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe bytového domu s názvom „Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku-Košice“ na pozemku na parcele č. 3716/1 a 3717, k.ú. Huštáky, Kpt. Nálepku, MČ Košice – Staré mesto
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície skupiny občanov MČ Košice – Šaca, ktorá smeruje proti umiestneniu stavby „Farmárska tržnica Košice – Šaca“
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov proti výstavbe obytného súboru "Paseo Grunty"

Predošlá strana
Ďalšia strana