Prejsť na obsah

Petícia za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: 

„Petícia za vy/dobudovanie chodníka na Ukrajinskej ulici“.