Články - Projekty mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Predošlá strana
Ďalšia strana