Články - Projekty mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území

Predošlá strana
Ďalšia strana