Prejsť na obsah

Mestské podniky

Obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice

logoCompany

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Generálny riaditeľ a člen predstavenstva:
Ing. Roman Danko (poverený zastupovaním)
 
Adresa
Bardejovská 6 , 043 29 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Mestské lesy Košice a.s.

Riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing. František Beli
 
Adresa
Južná trieda 11, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Riaditeľ a konateľ
Ing. Peter Miklovič
 
Adresa
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Telefón
Mobil
Fax
E-mail
Web
 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Riaditeľ
Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ
 
Adresa
Komenského 7, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web

Obchodné spoločnosti s nižšou ako 100 % majetkovou účasťou mesta Košice

 

Kosit a. s.

Generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Ing. Marián Christenko
 
Adresa
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing. Stanislav Prcúch
 
Adresa
Komenského 50, 042 48 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

GEOTERM KOŠICE, a. s.

Predseda predstavenstva
Ing. Roland Karkó
 
Adresa
Moldavská č. 12, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Košická Futbalová Aréna a. s.

Predseda predstavenstva
Mgr. Marcel Gibóda
 
Adresa
Pri prachárni 13, 040 11 , Košice – mestská časť Juh, 040 11
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
Web
 

NTC Košice, a. s.

Predseda predstavenstva
Ing. Igor Moška
 
Adresa
Príkopova 11736/6, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 03
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
---

Rozpočtová organizácia zriadená mestom Košice

logoCompany

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Riaditeľ
Ing. Anton Širgeľ
 
Adresa
Garbiarska 4, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web

Príspevkové organizácie zriadené mestom Košice

 

K 13 – Košické kultúrne centrá

Riaditeľ
Mgr. Ing. Martin Dani (poverený zastupovaním)
 
Adresa
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
logoCompany

Psychosociálne centrum

Riaditeľ
Mgr. Beáta Horváthová, MBA
 
Adresa
Löfflerova 2 , 040 01 Košice
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
Web
logoCompany

Knižnica pre mládež mesta Košice

Riaditeľ
PhDr. Kamila Prextová, MBA
 
Adresa
Kukučínova 2, 043 59 Košice
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
Web
logoCompany

Zoologická záhrada Košice

Riaditeľ
Mgr. Erich Kočner
 
Adresa
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Správa mestskej zelene v Košiciach

Riaditeľ
Ing. Marta Popríková
 
Adresa
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web

Organizácie, občianske a záujmové združenia, ktorých zakladateľom, resp. spoluzakladateľom a členom je mesto Košice

 

Košická aréna, občianske združenie

Prezident občianskeho združenia
Ing. Anton Siekel
 
Adresa
Nerudova 12, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Visit Košice

Výkonný riaditeľ
Ing. Michaela Podoláková
 
Adresa
Hlavná 59, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Creative Industry Košice, n.o.

Riaditeľ
Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.
 
Adresa
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web