Mestské podniky

logoCompany

Dopravný podnik mesta Košice a.s.

Riaditeľ
Ing. Vladimír Padyšák, generálny riaditeľ
 
Adresa
Bardejovská 6 , 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Mestské lesy Košice a.s.

Riaditeľ
Ing. František Beli
 
Adresa
Južná trieda 11, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Riaditeľ
Mgr. Zdena Sloviková
 
Adresa
Garbiarska 4, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Psychosociálne centrum

Riaditeľ
Mgr. Beáta Horváthová
 
Adresa
Löfflerova 2 , 040 01 Košice
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
Web
logoCompany

Knižnica pre mládež mesta Košice

Riaditeľ
PhDr. Kamila Prextová
 
Adresa
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
Web
logoCompany

Zoologická záhrada Košice

Riaditeľ
Mgr. Erich Kočner
 
Adresa
Široká 31, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
logoCompany

Bytový podnik mesta Košice s.r.o.

Riaditeľ
Ing. Peter Vrábel - konateľ
 
Adresa
Južné nábrežie 13, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
Fax
E-mail
Web
 

Správa mestskej zelene v Košiciach

Riaditeľ
Ing. Marta Popríková
 
Adresa
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice

Riaditeľ
Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ
 
Adresa
Komenského 7, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Creative Industry Košice, n.o.

Riaditeľ
Ing. arch. Michal Hladký
 
Adresa
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

K 13 – Košické kultúrne centrá

Riaditeľ
JUDr. Tomáš Petraško
 
Adresa
Kukučínova 2, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus

Výkonný riaditeľ
Ing. Michaela Halász
 
Adresa
Hlavná 59, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web

Spoločnosti s účasťou Mesta Košice a spolupracujúce spoločnosti

 

Kosit, a. s.

Riaditeľ
Ing. Marián Christenko
 
Adresa
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
 
Adresa
Komenského 50, 042 48 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Eltodo Osvetlenie, s. r. o.

Riaditeľ
Ing. Tomáš Šimko
 
Adresa
Rampová 5, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
 

Geoterm Košice, a. s.

Predseda predstavenstva
Ing. Roland Karkó
 
Adresa
Moldavská 12, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

Občianske združenie Košická aréna

Prezident občianskeho združenia
Ing. Pavol Miškov
 
Adresa
Nerudova 12, 040 01 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
E-mail
Web
 

VETERINA, s.r.o.

Konateľ
MVDr. Martin Král
 
Adresa
Námestie kozmonautov 5, 040 12 Košice
Telefón
Mobil
Fax
---
E-mail
---
Web
---
 

Košická Futbalová Aréna a. s.

Predseda predstavenstva
Mgr. Marcel Gibóda
 
Adresa
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
---
Web
 

NTC Košice, a. s.

Predseda predstavenstva
Ing. Igor Moška
 
Adresa
Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
Telefón
Mobil
---
Fax
---
E-mail
Web
---